- Katedry
Výběr předmětů garantovaných katedrou provedeme zadáním požadovaných informací ve filtru.
  • výběrem z nabídky určíme fakultu
  • poté můžeme vybrat i požadovanou katedru nebo kliknutím na tlačítko Zobraz zobrazit seznam kateder dané fakulty - viz následující obrázek
1666.png
Kliknutím na ikonku 1403.png, kód katedry, či výběrem katedry hned ve filtru, se zobrazí tabulka předmětů garantovaných vybranou katedrou.
1667.png
Význam jednotlivých sloupců:
  1. 1403.png - kliknutím na tuto ikonku se zobrazí Detail předmětu
  2. Kód - kód předmětu - kliknutím na tento kód se zobrazí Detail předmětu
  3. Název - název předmětu - kliknutím na tento název se zobrazí Detail předmětu
  4. Semestr - ve kterém semestru probíhá výuka
  5. Rozsah, examinace - rozsah výuky - počet vyučovacích hodin týdně přednášek/cvičení + způsob examinace
  6. Katedra - katedra garantující výuku předmětu - kliknutím na katedru se zobrazí seznam všech předmětů dané Katedry
  7. Fakulta
Předměty zobrazené šedivou barvou ve vybraném akademickém roce nejsou vyučovány!
Použitím ikonek 1483.png je možno tabulku třídit dle kódu, názvu nebo semestru předmětu.