- Vyučující
Volba Vyučující zobrazí seznam všech vyučujících ze zvolené fakulty setříděný dle kateder.
1651.png
Kliknutím na ikonku 1403.png či na jméno vyučujícího otevřeme stránku zobrazující informace o vyučujícím a seznam jeho předmětů:
1652.png
Zobrazené informace o vyučujícím se mohou lišit v závislosti na nastavení systému.
Kliknutí na zkratku katedry vyučujícího způsobí přesun na stránku s výběrem Katedry.
Význam jednotlivých sloupců tabulky předmětů:
  1. 1403.png - kliknutím na tuto ikonku se zobrazí Detail předmětu
  2. Kód - kód předmětu - kliknutím na tento kód se zobrazí Detail předmětu
  3. Název - název předmětu - kliknutím na tento název se zobrazí Detail předmětu
  4. Semestr - ve kterém semestru probíhá výuka
  5. Rozsah, examinace - rozsah výuky - počet vyučovacích hodin týdně přednášek/cvičení + způsob examinace
  6. Katedra - katedra garantující výuku předmětu - kliknutím na katedru se zobrazí seznam všech předmětů dané Katedry
  7. Fakulta
Předměty zobrazené šedivou barvou ve vybraném akademickém roce nejsou vyučovány!
Použitím ikonek 1483.png je možno tabulku třídit dle kódu nebo názvu předmětu.