- Grafický detail plánu
V grafickém detailu plánu se zobrazí studijní plán ve stromové struktuře:
2745.png

 • kód předmětu - odkaz do Detailu předmětu
 • název předmětu
 • odkaz do rozvrhu
 • doporučený ročník, doporučený semestr studia
 • počáteční semestr výuky
 • rozsah a examinace 1. semestr
 • rozsah a examinace 2. semestr
 • v čem je uváděn rozsah výuky za semest
 • rozsah výuky za akademický rok
 • v čem je uváděn rozsah výuky za akademický rok
 • vyučující - odkaz na záložku Vyučující
 • garant - odkaz na záložku Katedry
 • fakulta - kód fakulty
 • zaměnitelné předměty

Pokud má plán definované Bloky státních závěrečných zkoušek, zobrazují se na konci grafického znázornění plánu:
2755.png
2380.png - vyexportuje bloky státních zkoušek do excelu