- Třídy
Výběr předmětů patřících do stejné třídy provedeme zadáním požadovaných informací ve filtru.
  • výběrem z nabídky určíme fakultu
  • poté můžeme vybrat i požadovanou třídu nebo kliknutím na tlačítko Zobraz zobrazit seznam tříd definovaných na dané fakultě - viz následující obrázek
1679.png
Kliknutím na ikonku 1403.png, kód třídy, či výběrem třídy hned ve filtru, se zobrazí tabulka předmětů patřících do vybrané třídy.
1680.png
Význam jednotlivých sloupců:
  1. 1403.png - kliknutím na tuto ikonku se zobrazí Detail předmětu
  2. Kód - kód předmětu - kliknutím na tento kód se zobrazí Detail předmětu
  3. Název - název předmětu - kliknutím na tento název se zobrazí Detail předmětu
  4. Semestr - ve kterém semestru probíhá výuka
  5. Rozsah, examinace - rozsah výuky - počet vyučovacích hodin týdně přednášek/cvičení + způsob examinace
  6. Katedra - katedra garantující výuku předmětu - kliknutím na katedru se zobrazí seznam všech předmětů dané Katedry
  7. Fakulta
Předměty zobrazené šedivou barvou ve vybraném akademickém roce nejsou vyučovány!
Použitím ikonek 1483.png je možno tabulku třídit dle kódu nebo názvu předmětu.