- Základní nastavení modulu
Modul Komise umožňuje uživatelům s příslušným právem zakládat a editovat komise pro jednotlivé činnosti školy na webu. Ostatní uživatelé mají možnost jednotlivé komise prohlížet. Dále je zde agenda rozčleňování studentů přihlášených na konkrétní termíny státních zkoušek k jednotlivým subkomisím na základě zkoušených předmětů a příslušnosti studentů k oborům studia.
Základním kritériem pro použití komise je typ komise, který je definován v Parametrech v číselníku Typy komisí.
Dle oblasti komise typ určuje zcela jednoznačně její další použití a obvykle i vazbu na další práci s jednotlivými moduly SIS:
KódOblastModulPoužití
Anezávislý pozorovatelkomise, szz_ucnezávislý pozorovatel pro poslední opravný termín SZ
Boceněníoceneniposuzování ocenění studentů
Ckolegiakomise (oceneni)kolegia děkana, rektora
Ggaranti SP(phdisp)garanti studijních programů a oboroví garanti (jmenování/odvolávání)
Iškolitelé doktorandůprijimacky, studentškolitelé příslušní k oboru
Ooborová radazejm. phdispzejm. individuální studijní plán pro doktorské studium (jmenování/odvolávání)
Ppřezkumy poplatkůprezkumy_uczpracování poplatků na webu včetně přezkumů v této oblasti
Rpanely RVH panely Rady vnitřního hodnocení
Spřezkumy ve věcech studiaprezkumy_ucžádosti studentů o přezkumy ve věcech studia
Tstipendiawstip_ucnávrhy a schvalování přiznání stipendií
Upřijímací řízeníuchak Uchazečzpracování protokolů z přijímacích zkoušek na webu
Ycelkový výsledek SZZphdispkomise pro určení celkového výsledku SZZ
Zstátní závěrečné zkouškyszz_uczpracování dokumentace z průběhu státních závěrečných zkoušek na webu