- Nový program
Nový program:
1. Pro úplně nový program zvolte v menu Nový program, zobrazí se dotaz na zaměření programu, který chcete založit. Po výběru a kliknutí na tlačítko Vytvořit nový program CŽV se otevřete prázdný formulář v menu Upravit.
3122.png
  • novému kurzu, který ještě nemá založen svůj obor v číselníku "Obory" se nastaví stav programu "v přípravě"
  • je třeba zajistit, aby v Parametrech, v číselníku "Obory" byl založen pro kurz obor. Je obvyklé, že kód oboru začíná znakem '#' a následuje kód programu.
    Např. pro program '149 CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV' je založen obor '#149 CŽV 6 - Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV'.
    Případně může být pro kód oboru používá i jiná zkratka, která se při zakládání nového programu předvyplnění do kolonky "Kód programu".
Pro založení nového oboru a záznamu v parametrech oborů pro kurzy CŽV je v Parametrech funkce Doplnění oborů kurzy CŽV.
  • pokud je nový obor a záznam v parametrech oborů vytvořen, je možno v EKCZV program upravit, vybrat 'Studijní obor' z číselníku a je možno změnit stav programu na "běží přijímací řízení"
  • pokud má programu stav "běží přijímací řízení" musí se vyplnit datum, do kdy bude možné podávat přihlášku

2. Druhou možností je vytvoření nového programu kopií již existujícího - ikona 2361.png v seznamu kurzů - zkopíruje vybraný program a otevře kopii pro další editaci v menu Upravit
  • dále se postupuje stejně jako při založení Nového programu

3. Pokud se jedná o kurz CŽV, který má být brán jako jeden a týž obor, pak se další jeho nová varianta musí dělat jako klonování ikonkou 2365.png - prodlouží vybraný program pro další rok a umožní nastavit jeho parametry
  • Po uložení se vytvoří kopie kurzu platná pro nový ak. rok, která bude obsahovat aktualizované parametry, ale která bude mít stejný kód kurzu, jako kurz vytvořený v loňském roce. Stejný kód kurzu umožní, že nebude potřeba v závislosti na typu kurzu a fakultní zvyklosti upravovat vazby na kurz u oborů. Účastníci kurzu v programu Student budou vedeni pod správnou variantou kurzu danou kódem kurzu a ak. rokem přijetí / kdy začali studovat.