- Seznam prací - tabulka
Následující tabulka zobrazuje výsledek dotazu z předcházející kapitoly Seznam prací - filtr:
2176.png
Tabulku lze třídit pomocí 1483.png dle sloupců: název práce / rok vypsání / rok obhájení / vedoucí / řešitel / vypsáno.
Mohou následovat tyto akce:
  • kliknutím na ikonu 1403.png otevřeme Detail
  • kliknutím na jméno vedoucího otevřeme modul Předměty - vyučující
  • kliknutím na jméno řešitele otevřeme modul Hledání osob - detail
Návrat zpátky do modulu Výběr prace - Seznam prací je možný pouze pomocí šipky zpět na liště navigace.