- Žádosti
Možnost podávání jednotlivých typů žádostí fakulta povoluje konfiguračním parametrem dipl_uc.zadosti_podavani.

Student, který má zapsanou práci, může podávat žádosti:
 • Návrh na vyloučení příloh práce ze zveřejnění
 • Návrh na posun termínu odevzdání práce
 • Návrh na povolení nestandardní přípony nahraného souboru

Pokud má student podané žádosti, zobrazí se jejich seznam:
 • Typ žádosti
 • Stav žádosti
  • podaná
  • schválená
  • zamítnutá
  • předaná děkanovi
  • předaná rektorovi
 • Datum podání žádosti
 • Jméno žadatele - další typy žádostí může za studenta podávat jeho vedoucí práce
 • Datum posouzení žádosti
 • Jméno posuzovatele
 • Text zdůvodnění
 • Návrh lhůty ve dnech - u žádosti Návrh na posun termínu odevzdání práce
 • Pevná lhůta ve dnech - u žádosti Návrh na posun termínu odevzdání práce
 • Přípona - u žádosti Návrh na povolení nestandardní přípony nahraného souboru
Seznam žádostí
Seznam žádostí

Kliknutím na ikonu 2414.png se založí nová žádost.

Návrh na povolení nestandardní přípony nahraného souboru
V žádosti je třeba vyplnit:
 • textová část, která má obsahovat zdůvodnění a informace o příloze (formát, programovací jazyk, verze, operační systém a další relevantní informace.
 • formát souboru - přípona (bez tečky)
Návrh na povolení nestandardní přípony nahraného souboru
Návrh na povolení nestandardní přípony nahraného souboru

Návrh na vyloučení příloh práce ze zveřejnění
V žádosti je třeba vyplnit textové zdůvodnění.

Návrh na vyloučení příloh práce ze zveřejnění
Návrh na vyloučení příloh práce ze zveřejnění

Návrh na posun termínu odevzdání práce
V žádosti je třeba vyplnit textové zdůvodnění a navrhnout lhůtu posunu termínu odevzdání (ve dnech).

Návrh na posun termínu odevzdání práce
Návrh na posun termínu odevzdání práce