- Výsledky učitelské ankety
Výsledky učitelské ankety jsou zpřístupněny zadavateli a všem, kteří vyhovují podmínce vybrané při zadávání ankety.
Mohou to být tito uživatelé:
  • kdokoliv
  • přihlášen (zalogovaný)
  • má zapsán předmět
  • ten kdo hodnotil
  • nikdo
Výsledky jsou zobrazeny buď graficky - pro případ ankety, kde jsou odpovědi vybírány ze seznamu, nebo popisem:
1427.png
Kliknutím na jméno hodnotícího studenta se zobrazí jeho detail v modulu Hledání osob. U anonymně podepsané odpovědi je zobrazen nápis nepodepsaná.