- Učitelské ankety
Učitelská anketa je určena pro ankety mezi učitelem vybraného předmětu (zadat anketu smí pouze ten učitel, který je jedním z garantů výuky nebo je uveden na rozvrhovém lístku předmětu) a studenty.
Stránka s učitelskou anketou se skládá ze dvou částí:
1595.png
Filtr
 • Fakulta - výběr z nabídky
 • Učitel - výběr z nabídky učitelů, kteří mají vypsanou platnou učitelskou anketu
 • Předmět - výběr z nabídky předmětů, o kterých je vypsána platná anketa
 • 2360.png - mění třídění předmětů dle kódu a názvu
 • 2357.png - otvírá kalendář k vybrání data
 • Platná od - od kdy platí
 • Platná do - do kdy platí
 • Filtr - pouze pro studenty - výběr z předmětů všechny/které mám zapsány
Kliknutím na tlačítko Zobraz se zobrazí všechny ankety, které splňují veškeré zadané podmínky filtru.

Tabulka - akce:
 • 1404.png - otvírá stránku pro Hodnocení - pouze pro studenty, kteří mají předmět zapsán!
 • 2482.png - otvírá stránku s Výsledky učitelské ankety
 • 1596.png - anketu již student hodnotil
 • kód - kliknutím na kód předmětu se zobrazí podrobnosti o předmětu v modulu Předměty