Exam datesExam dates(version: 230)
Browse before 2023/2024 summer
   Login via CAS
all courses
Change order to code - title
Properties:
 
Export to calendar
export to excel
CapacityCourseTypeSemesterDateTimeBuildingRoomGuarantorTeacherCancel beforeRegistration untilRegistration from
detail 11/25
Fundamentals of Virology (MB140P75) exam summer May 31, 2024 - Friday 09:00 Viničná 7, Praha 2 B3 31-140 RNDr. Martina Saláková, Ph.D. May 29, 2024, 11:59 PM May 29, 2024, 11:59 PM
detail 15/25
Fundamentals of Virology (MB140P75) exam summer May 31, 2024 - Friday 10:00 Viničná 7, Praha 2 B3 31-140 RNDr. Martina Saláková, Ph.D. May 29, 2024, 11:59 PM May 29, 2024, 11:59 PM
detail 6/12
Physiology of bacteria II (MB140P32) exam summer May 31, 2024 - Friday 14:00 Viničná 7, Praha 2 B2 31-140 Mgr. Jarmila Hnilicová, Ph.D. May 30, 2024, 11:59 PM May 30, 2024, 11:59 PM
detail 4/12
Physiology of bacteria I (MB140P34) exam winter Jun 04, 2024 - Tuesday 10:00 Místnost 124 (Viničná 5, 1. patro) 31-140 doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. Jun 02, 2024, 11:59 PM Jun 02, 2024, 11:59 PM May 06, 2024, 03:00 PM

Zkouška se koná v místnosti 124 (Viničná 5, 1. patro)

detail 6/12
Plant, fungal and bacterial viruses (MB140P96) exam summer Jun 04, 2024 - Tuesday 17:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-140 Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D. Jun 02, 2024, 11:59 PM Jun 02, 2024, 11:59 PM
detail 20/60
Essentials in molecular biology (MB140P71) exam summer Jun 05, 2024 - Wednesday 09:00 Viničná 7, Praha 2 B7 31-140 RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. Jun 04, 2024, 11:59 PM Jun 04, 2024, 11:59 PM

Pro 1. a 2. termín. Zkouška bude písemná. Prosím přineste si psací potřeby a doklad totožnosti.

detail 20/60
Essentials of Molecular Biology (MB140P71E) exam summer Jun 05, 2024 - Wednesday 09:00 Viničná 7, Praha 2 B7 31-140 RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. Jun 04, 2024, 11:59 PM Jun 04, 2024, 11:59 PM

Pro 1. a 2. termín. Zkouška bude písemná. Prosím přineste si psací potřeby a doklad totožnosti.

detail 4/9
Prokaryotic genetics (MB140P13) exam summer Jun 05, 2024 - Wednesday 10:00 místnost 110, Viničná 5, 1. patro 31-140 RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D. Jun 03, 2024, 11:59 PM Jun 03, 2024, 11:59 PM
detail 0/1
Principles of Genetics (MB140P16) exam winter Jun 05, 2024 - Wednesday 10:00 Viničná 5, P8, 31-140 RNDr. Michaela Schierová, Ph.D. Jun 03, 2024, 11:59 PM Jun 03, 2024, 11:59 PM May 03, 2024, 01:00 PM

Náhradní písemný test: kvůli akutním zdravotním problémům

Sraz v 9:50 před B8

detail 7/12
Ecology of microorganisms (MB140P73) exam summer Jun 05, 2024 - Wednesday 10:00 Místnost 124 (Viničná 5, 1. patro) 31-140 doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. Jun 03, 2024, 11:59 PM Jun 03, 2024, 11:59 PM May 06, 2024, 03:00 PM

Zkouška se koná v místnosti 124 (Viničná 5, 1. patro)

detail 3/10
Pathogenesis, epidemiology and diagnostics of selected human and animal diseases. (MB140P85) exam summer Jun 05, 2024 - Wednesday 10:00 Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK, seminární místnost 31-140 doc. RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. Jun 03, 2024, 11:59 PM Jun 03, 2024, 11:59 PM May 20, 2024, 10:00 AM

písemná zkouška, dozor RNDr. Michaela Schierová

detail 6/8
Fundamental virology for teachers (MB140P75U) exam summer Jun 05, 2024 - Wednesday 13:00 Vestec Biocev 31-140 Mgr. Kateřina Bruštíková, Ph.D. Jun 03, 2024, 11:59 PM Jun 03, 2024, 11:59 PM

Dobrý den, sraz za 5 minut 13h na vrátnici Biocev. S sebou doklad totožnosti s fotografií. Stačí ISIC.

detail 5/7
Antibiotics (MB140P60) exam summer Jun 05, 2024 - Wednesday 14:00 Klinika infekčních, parazitárních a tropických nem 31-140 prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. Jun 03, 2024, 11:59 PM Jun 03, 2024, 11:59 PM May 16, 2024, 08:00 PM

Nemocnice Bulovka, pavilon infekční kliniky - číslo 7. Před budovou je rozcestník do jednotlivých pater, jděte dolů úzkou cestičkou, přes můstek do 2. patra na schodiště, odtud do 7. patra.

detail Z 10/20
Microbiology (MB140P26) exam summer Jun 05, 2024 - Wednesday 15:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-140 RNDr. Petra Lišková, Ph.D. Jun 03, 2024, 11:59 PM Jun 03, 2024, 11:59 PM
detail Z 10/20
Microbiology (MB140P88) exam summer Jun 05, 2024 - Wednesday 15:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-140 RNDr. Petra Lišková, Ph.D. Jun 03, 2024, 11:59 PM Jun 03, 2024, 11:59 PM
detail Z 10/20
General Microbiology (MB140P88E) exam summer Jun 05, 2024 - Wednesday 15:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-140 RNDr. Petra Lišková, Ph.D. Jun 03, 2024, 11:59 PM Jun 03, 2024, 11:59 PM
detail 3/5
Forensic genetics and biology (MB140P49) exam summer Jun 06, 2024 - Thursday 08:00 Ústav soudního lékařství UK 2. LF, Bulovka 1606/1, Praha 8, 1.patro, telefon 731 503 250 31-550 RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. Jun 04, 2024, 11:59 PM Jun 04, 2024, 11:59 PM
detail 8/9
Prokaryotic genetics (MB140P13) exam summer Jun 06, 2024 - Thursday 10:00 místnost 110, Viničná 5, 1. patro 31-140 RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D. Jun 04, 2024, 11:59 PM Jun 04, 2024, 11:59 PM
detail 34/60
Essentials in molecular biology (MB140P71) exam summer Jun 06, 2024 - Thursday 12:00 Viničná 7, Praha 2 B7 31-140 RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. Jun 05, 2024, 11:59 PM Jun 05, 2024, 11:59 PM

Pro 1. a 2. termín. Zkouška bude písemná. Prosím přineste si psací potřeby a doklad totožnosti.

detail 34/60
Essentials of Molecular Biology (MB140P71E) exam summer Jun 06, 2024 - Thursday 12:00 Viničná 7, Praha 2 B7 31-140 RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. Jun 05, 2024, 11:59 PM Jun 05, 2024, 11:59 PM

Pro 1. a 2. termín. Zkouška bude písemná. Prosím přineste si psací potřeby a doklad totožnosti.

detail 5/6
Cytogenetics (MB140P05) exam summer Jun 06, 2024 - Thursday 15:00 Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK 31-140 doc. RNDr. Jiří Král, CSc. Jun 04, 2024, 11:59 PM Jun 04, 2024, 11:59 PM May 09, 2024, 12:00 AM

Budu zkoušet v mé pracovně, boční vchod Viničná 5 (s liánou na zdi). Posadte se na lavici za vchodem a vyčkejte vyzvání.

detail 34/50
Structure and Properties of Biopolymers (MB140P37) exam summer Jun 06, 2024 - Thursday 16:00 Viničná 7, Praha 2 B3 31-140 doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D. Jun 04, 2024, 11:59 PM Jun 04, 2024, 11:59 PM

POZOR: 15:00-15:45 hod [ PyMOL] online Moodle (mimo učebnu), přestávka, 16:00-16:45 hod písemný test v učebně B3.

detail 41/44
A short introduction to chemistry (MB140P64) exam summer Jun 07, 2024 - Friday 10:00 Viničná 7, Praha 2 B7 31-140 doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. Jun 05, 2024, 11:59 PM Jun 05, 2024, 11:59 PM

S sebou tužku (pastelky), pravítko, kalkulačku s logaritmy, poznámky (1 list A4 i oboustranně popsaný, ale hezky vlastní rukou). Elektronická nápověda ani přítel na telefonu nejsou povoleny.

detail 6/25
Fundamentals of Virology (MB140P75) exam summer Jun 10, 2024 - Monday 09:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-140 RNDr. Martina Saláková, Ph.D. Jun 08, 2024, 11:59 PM Jun 08, 2024, 11:59 PM
detail 21/25
Fundamentals of Virology (MB140P75) exam summer Jun 10, 2024 - Monday 10:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-140 RNDr. Martina Saláková, Ph.D. Jun 08, 2024, 11:59 PM Jun 08, 2024, 11:59 PM
detail 16/30
Molecular biology for the students of biology education programmes (MB140P20) exam summer Jun 10, 2024 - Monday 16:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-140 Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. Jun 08, 2024, 11:59 PM Jun 08, 2024, 11:59 PM
detail 16/30
Molecular biology for the students of biology education programmes (MB140P21) exam summer Jun 10, 2024 - Monday 16:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-140 Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. Jun 08, 2024, 11:59 PM Jun 08, 2024, 11:59 PM
detail 6/40
Molecular and cell biology methods (MB140S79) exam summer Jun 11, 2024 - Tuesday 09:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-140 RNDr. Michal Čáp, Ph.D. Jun 09, 2024, 11:59 PM Jun 09, 2024, 11:59 PM
detail 1/10
Genetics for the students of Biology Education programmes - a Practical Course (MB140C15U) credit/colloquium summer Jun 11, 2024 - Tuesday 10:00 Genetická zahrada 31-140 RNDr. Olga Rothová, Ph.D. Jun 09, 2024, 11:59 PM Jun 09, 2024, 11:59 PM May 22, 2024, 03:30 PM
detail 7/9
Prokaryotic genetics (MB140P13) exam summer Jun 11, 2024 - Tuesday 10:00 místnost 110, Viničná 5, 1. patro 31-140 RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D. Jun 09, 2024, 11:59 PM Jun 09, 2024, 11:59 PM
detail 3/9
Genetics for the students of Biology Education programmes (MB140P11) exam summer Jun 11, 2024 - Tuesday 13:00 Genetická zahrada 31-140 RNDr. Olga Rothová, Ph.D. Jun 09, 2024, 11:59 PM Jun 09, 2024, 11:59 PM May 22, 2024, 03:30 PM
detail 3/9
Genetics for the students of Biology Education programmes (MB140P15U) exam summer Jun 11, 2024 - Tuesday 13:00 Genetická zahrada 31-140 RNDr. Olga Rothová, Ph.D. Jun 09, 2024, 11:59 PM Jun 09, 2024, 11:59 PM May 22, 2024, 03:30 PM
detail 8/20
Forensic genetics and biology (MB140P49) exam summer Jun 12, 2024 - Wednesday 09:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-550 RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. Jun 10, 2024, 11:59 PM Jun 10, 2024, 11:59 PM
detail 6/9
Prokaryotic genetics (MB140P13) exam summer Jun 12, 2024 - Wednesday 10:00 místnost 110, Viničná 5, 1. patro 31-140 RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D. Jun 10, 2024, 11:59 PM Jun 10, 2024, 11:59 PM
detail 8/12
Ecology of microorganisms (MB140P73) exam summer Jun 12, 2024 - Wednesday 10:00 Místnost 124 (Viničná 5, 1. patro) 31-140 doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. Jun 10, 2024, 11:59 PM Jun 10, 2024, 11:59 PM May 06, 2024, 03:00 PM

Zkouška se koná v místnosti 124 (Viničná 5, 1. patro)

detail 29/30
Molecular biology for the students of biology education programmes (MB140P20) exam summer Jun 12, 2024 - Wednesday 14:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-140 Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. Jun 10, 2024, 11:59 PM Jun 10, 2024, 11:59 PM
detail 29/30
Molecular biology for the students of biology education programmes (MB140P21) exam summer Jun 12, 2024 - Wednesday 14:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-140 Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. Jun 10, 2024, 11:59 PM Jun 10, 2024, 11:59 PM
detail 35/50
Structure and Properties of Biopolymers (MB140P37) exam summer Jun 13, 2024 - Thursday 12:55 Viničná 7, Praha 2 B3 31-140 doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D. Jun 11, 2024, 10:59 PM Jun 11, 2024, 10:59 PM

12:55-13:40 hod [ PyMOL] online Moodle (mimo učebnu), přestávka, 14:00-14:45 hod písemný test v učebně B3.

detail 5/6
Evolution and systematics of prokaryotes (MB140P14) exam summer Jun 13, 2024 - Thursday 13:00 místnost 110, Viničná 5, 1. patro 31-140 RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D. Jun 11, 2024, 11:59 PM Jun 11, 2024, 11:59 PM
detail Z 11/20
Microbiology (MB140P26) exam summer Jun 13, 2024 - Thursday 14:50 Viničná 7, Praha 2 B2 31-140 RNDr. Petra Lišková, Ph.D. Jun 11, 2024, 11:59 PM Jun 11, 2024, 11:59 PM
detail Z 11/20
Microbiology (MB140P88) exam summer Jun 13, 2024 - Thursday 14:50 Viničná 7, Praha 2 B2 31-140 RNDr. Petra Lišková, Ph.D. Jun 11, 2024, 11:59 PM Jun 11, 2024, 11:59 PM
detail Z 11/20
General Microbiology (MB140P88E) exam summer Jun 13, 2024 - Thursday 14:50 Viničná 7, Praha 2 B2 31-140 RNDr. Petra Lišková, Ph.D. Jun 11, 2024, 11:59 PM Jun 11, 2024, 11:59 PM
detail 4/12
Physiology of bacteria II (MB140P32) exam summer Jun 14, 2024 - Friday 09:00 Viničná 7, Praha 2 B2 31-140 Mgr. Jarmila Hnilicová, Ph.D. Jun 13, 2024, 11:59 PM Jun 13, 2024, 11:59 PM
detail 6/25
Fundamentals of Virology (MB140P75) exam summer Jun 14, 2024 - Friday 09:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-140 RNDr. Martina Saláková, Ph.D. Jun 12, 2024, 11:59 PM Jun 12, 2024, 11:59 PM
detail 7/10
Viruses and tumors (MB140P87) exam summer Jun 14, 2024 - Friday 09:00 Seminární místnost Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK 31-140 RNDr. Hana Španielová, Ph.D. Jun 12, 2024, 11:59 PM Jun 12, 2024, 11:59 PM
detail 18/40
A short introduction to chemistry (MB140P64) exam summer Jun 14, 2024 - Friday 10:00 Viničná 7, Praha 2 B7 31-140 doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. Jun 12, 2024, 11:59 PM Jun 12, 2024, 11:59 PM

S sebou tužku (pastelky), pravítko, kalkulačku s logaritmy, poznámky (1 list A4 i oboustranně popsaný, ale hezky vlastní rukou). Elektronická nápověda ani přítel na telefonu nejsou povoleny.

detail 11/25
Fundamentals of Virology (MB140P75) exam summer Jun 14, 2024 - Friday 10:00 Viničná 5, Praha 2 B8 31-140 RNDr. Martina Saláková, Ph.D. Jun 12, 2024, 11:59 PM Jun 12, 2024, 11:59 PM
detail 8/20
A short introduction to chemistry (MB140P64) exam summer Jun 14, 2024 - Friday 11:30 Viničná 7, Praha 2 B7 31-140 doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. Jun 12, 2024, 11:59 PM Jun 12, 2024, 11:59 PM

S sebou tužku (pastelky), pravítko, kalkulačku s logaritmy, poznámky (1 list A4 i oboustranně popsaný, ale hezky vlastní rukou). Elektronická nápověda ani přítel na telefonu nejsou povoleny.

detail 33/60
Essentials in molecular biology (MB140P71) exam summer Jun 14, 2024 - Friday 13:00 Viničná 7, Praha 2 B7 31-140 RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. Jun 13, 2024, 11:59 PM Jun 13, 2024, 11:59 PM

Pro 1. a 2. termín. Zkouška bude písemná. Prosím přineste si psací potřeby a doklad totožnosti.

detail 33/60
Essentials of Molecular Biology (MB140P71E) exam summer Jun 14, 2024 - Friday 13:00 Viničná 7, Praha 2 B7 31-140 RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. Jun 13, 2024, 11:59 PM Jun 13, 2024, 11:59 PM

Pro 1. a 2. termín. Zkouška bude písemná. Prosím přineste si psací potřeby a doklad totožnosti.

Results 201-250 of 317 previous 1 2 3 4 5 6 7 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html