Exam datesExam dates(version: 230)
Browse before 2023/2024 summer
   Login via CAS
Examination details
Faculty :Second Faculty of Medicine
Guarantor :Department of Biophysics (13-714)
Date :May 10, 2024 - Friday
Time :15:10
End :May 10, 2024, 12:00 AM
Registration from :Apr 15, 2024, 06:00 PM
Cancel before :May 09, 2024, 08:00 PM
Registration until :May 09, 2024, 08:00 PM
Building :DB2 - 2nd Faculty of Medicine (the Motol University Hospital complex), V Úvalu 84, Praha 5
Room :MOT_MLP, 2. lékařská fakulta (areál FN Motol), V Úvalu 84, Praha 5, V Úvalu
Teacher :prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Capacity :30
Number of registered :19
Note :

Písemný zápočtový test v MLP: Vybrané kapitoly z aplikované matematiky pro RA

Information :Předtermín: Písemný zkouškový test v MPP (tj. na místě a v době, kdy tam během semestru probíhaly přednášky ze Základů biofyziky pro Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství).
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
D1502023 FM2 Selected Chapters from Applied Mathematics 2023/2024 summer C

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html