Exam datesExam dates(version: 230)
Browse before 2023/2024 summer
   Login via CAS
Examination details
Faculty :Faculty of Science
Guarantor :Department of Botany (31-120)
Date :Jun 07, 2024 - Friday
Time :13:00
End :Jun 07, 2024, 12:00 AM
Registration from :May 06, 2024, 12:00 AM
Cancel before :Jun 05, 2024, 11:59 PM
Registration until :Jun 05, 2024, 11:59 PM
Building :MB2 - Benátská 2, Praha 2
Room :B14 (door # 82), Benátská 2, Praha 2
Teacher :Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Capacity :50
Number of registered :25
Information :

Skúška z Botaniky cievnatých rastlín sa bude konať formou písomného testu. Bude to celkový test, ktorý zahŕňa učivo všetkých 12 prednášok. V prípade, že sa na termín prihlási, alebo zúčastní menej ako 5 študentov, si vyhradzujem právo zmeniť formu skúšky z písomnej na ústnu. Zápočet z praktických cvičení je nutné splniť do začiatku skúšky.

 

 


 


 
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
MB120P72 FS Phylogeny and morphology of vascular plants (for biology teachers) 2023/2024 summer Ex
MB120P43B FS Botany - a special course for environmental students 2023/2024 summer Ex
MB120P176 FS Evolution, systematics and morphology of vascular plants (for biology teachers) 2023/2024 summer Ex

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html