SubjectsSubjects(version: 945)
Courses overview, academic year 2023/2024
   Login via CAS
 
export to excel
sort in descending ordersort in ascending orderCodesort in descending ordersort in ascending orderTitlesort in descending ordersort in ascending orderSemesterHours per week, examinationDepartmentFacultyVirtual mobilityCapacity4EU+
detail CCVSZZK Celkový výsledek státní závěrečné zkoušky- Zdravotní vědy winter winter s.:0/0, --- [HT] 12-ULEO 11120 no no
detail CCVSZZ3VS Celkový výsledek státní závěrečné zkoušky winter winter s.:0/0, --- [HT] 12-ULEO 11120 no no
detail CMCP123LE Locomotion Disorders (IIC) - Medical Ethics summer summer s.:0/2, other [HS] 12-ULEO 11120 no no
detail CMCP134LE Senzorické poruchy (IIC) - lékařská etika winter winter s.:0/1, other [HS] 12-ULEO 11120 no no
detail CMCP184LE Stárnutí a umírání (IIC) - lékařská etika summer summer s.:0/33, other [HS] 12-ULEO 11120 no no
detail CNSCP3 Současné trendy v péči o čl. s duševní poruchou winter winter s.:2/16, C [HS]
summer s.:2/16, C [HS]
12-ULEO 11120 no no
detail CNSSPJ3 Socio-pathologic Issues winter winter s.:2/16, C [HS]
summer s.:2/16, C [HS]
12-ULEO 11120 no no
detail CHSCO1 Komunikace s nemocným summer summer s.:0/10, C [HS] 12-ULEO 11120 no no
detail CHSNS1 Ošetřovatelství I. - úvod winter winter s.:15/0, C+Ex [HS] 12-ULEO 11120 no no
detail CHSPL1 Filozofie summer summer s.:10/0, C+Ex [HS] 12-ULEO 11120 no no
detail CHSSC1 Sociologie winter winter s.:10/0, C+Ex [HS] 12-ULEO 11120 no no
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html