SubjectsSubjects(version: 953)
Courses overview, academic year 2023/2024
   Login via CAS
 
export to excel
CodeSchoolDepartmentnumber of available courses
detail 41-CM OX Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola 120
detail 41-KAJL OX Katedra anglického jazyka a literatury 912
detail 41-KTV OX Katedra tělesné výchovy 1084
detail 41-KVV OX Katedra výtvarné výchovy 1218
detail 41-STUD OX Studijní oddělení 368
detail 41-KPSY OX Katedra psychologie 1352
detail 41-KRL OX Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 470
detail 41-OVC OX Oddělení pro vědeckou činnost 26
detail 41-KBES OX Katedra biologie a environmentálních studií 994
detail 41-KSP OX Katedra speciální pedagogiky 1963
detail 41-UPRPS OX Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 86
detail 41-KCJL OX Katedra českého jazyka a katedra české literatury 1
detail 41-KOVF OX Katedra občanské výchovy a filosofie 787
detail 41-KPG OX Katedra pedagogiky 2357
detail 41-KG OX Katedra germanistiky 829
detail 41-SPP OX Středisko pedagogické praxe 1
detail 41-UVRV OX Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 138
detail 41-AP OX Akademická poradna 2
detail 41-KCL OX Katedra české literatury 395
detail 41-KDDD OX Katedra dějin a didaktiky dějepisu 649
detail 41-KFJL OX Katedra francouzského jazyka a literatury 530
detail 41-KMDM OX Katedra matematiky a didaktiky matematiky 1283
detail 41-CCV OX Centrum celoživotního vzdělávání 4
detail 41-CUR OE Centrum ucelené rehabilitace 1
detail 41-KCHDCH OX Katedra chemie a didaktiky chemie 373
detail 41-KCJ OX Katedra českého jazyka 593
detail 41-KHV OX Katedra hudební výchovy 1849
detail 41-KITTV OX Katedra informačních technologií a technické výchovy 1287
detail 41-KPPP OX Katedra preprimární a primární pedagogiky 734
detail 41-KVCJ OX Kabinet výuky cizích jazyků 39
detail 41-DEKAN OX Děkanát 17
detail 41-KAMV OX Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 432
detail 41-OZV OX Department for international affairs 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html