SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biblical Seminar - RTN301
Title: Biblický seminář
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: Předmět má kurz na výukovém portálu moodle.
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=624
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. Martin Prudký, Dr.
Class: obligatory
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (06.01.2022)
Každoročně vypisovaný předmět, v němž studenti procházejí „dílnou“ biblické exegeze a základů biblické teologie.
Konkrétní zaměření (témata a texty) bývá voleno v návaznosti na probíhající či čerstvě ukončené projekty
vyučujícího.
Kombinací forem přednášky a cvičení si studenti postupně osvojují zásady a postupy odborné práce v biblistice –
analýzu starozákonních biblických textů v jejich svébytném tvaru, jejich literárním a kulturně-historickém kontextu,
různé metody jejich výkladu a interpretace, jakož i postupy kritického vyhodnocení dosavadní interpretační tradice
v její pluralitní a dějinně kontextuální podobě.
Od studentů se očekává průběžná příprava probíraných textů na každou lekci, studium doporučené literatury a
zpracování dílčích úkolů k probíraným textům.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (06.01.2022)

BARTON, John. The Cambridge Companion to Biblical Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 978-0-521-48144-9.

BAUKS, Michaela. Theologie des Alten Testaments: Religionsgeschichtliche und bibelhermeneutische Perspektiven (UTB Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft 4973). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. ISBN 978-3-825249731.

HAYES, John Haralson (General Editor). Dictionary of Biblical Interpretation. Nashville: Abingdon Press, 1999. 2 vols. ISBN 0-687-05531-8.

OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky. Cesty k pochopení textu (Studium 7), 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2016. 264 s. ISBN 978-80-7429524-9.

OEMING, Manfred (Hrsg.). Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen (Beiträge zum Verstehen der Bibel 39). Münster: LIT Verlag, 2019. 438 s. ISBN 978-3-643-14392-1.

PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem". In Teologická reflexe, 2003, 9, 2. s. 117-159. ISSN 1211-1872.

SCHMID, Konrad. The Old Testament: A Literary History. Minneapolis: Fortress Press, 2012. 321 s. ISBN 9780800697754.

SLÁMA, Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny. Praha: Vyšehrad, 2013. 391 s. ISBN 978-80-7429-353-5.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (06.01.2022)

Předmět má svůj kurz na portálu moodle: RT301 Biblický seminář 2020/2021 (TKT, 3. roč.)

V týdnech, kdy se nesmí konat prezenční výuka, probíhají setkání na platformě zoom.us.

Přímý link: https://cesnet.zoom.us/j/95581086557?pwd=RW4yRU9jNEZHSGo4UWVRcXlvd3RwQT09

Údaje k "ručnímu" připojení:

Meeting ID: 955 8108 6557
Passcode: 262201

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (06.01.2022)

Aktivní účast na výuce, studijní příprava na jednotlivé lekce a zpracování dílčích úkolů k problematice výkladu konkrétních biblických textů a k dílčím otázkám biblické teologie.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html