SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ecumenic Ecclesiology - RTN204
Title: Ekumenická eklesiologie
Guaranteed by: Institute of oecumenical studies (27-IES)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Class: obligatory
Annotation - Czech
Na základě vybraných témat jsou studenti seznámeni s problematikou ekumenického hnutí a s různými pojetími nauky o církvi z pohledu různých křesťanských tradic. Pozornost je věnována také ekumenickým dokumentům a ekumenické praxi (např. uznání křtu, smíšená manželství, eucharistická pohostinnost). Na přednášky navazují semináře, kde studenti pracují s vybranými texty. Cílem předmětu je orientace v různých pojetích církve a v ekumenickém hnutí. Absolventi by měli být schopni se v tomto procesu orientovat a aktivně do něj vstoupit.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (06.01.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura

Filipi, Pavel. Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK, 1996 (další vyd. 2000, 2001, 2012).

Filipi, Pavel. Církev a církve. Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno: CDK, 2000.

Filipi, Pavel. Po ekumenickém chodníku. Praha: ČCE, 2008.

Neuner, Peter. Ekumenická teologie. Hledání jednoty křesťanských církví. Praha: Vyšehrad, 2001.

Vyžadovaná znalost základních ekumenických dokumentů:

celosvětové:

·      Dekret o ekumenismu Druhého vatikánského koncilu Unitatis redintegratio (UR) 1964 (hl. 1. a 2. kapitola)

·      Konstituce o církvi Druhého vatikánského koncilu Lumen gentium (LG) 1964 (kapitoly 1. Tajemství církve /čl. 1-8/, 2. Boží lid /čl. 9-17/ a 3. Hierarchické zřízení církve /čl. 18-29/)

·      Konkordie reformačních církví v Evropě (Leuenbergská konkordie) 1973

·      Křest, večeře Páně, ordinace (tzv. limské dokumenty) 1982 (angl. zkratka BEM)

·      Direktář k provádění ekumenických principů a norem (zkráceně Ekumenický direktář) 1993 (hl. IV. kapitola: společné sdílení života a duchovní činnosti pokřtěných)

·      Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě (Charta Oecumenica) 2001

Církev: Na cestě ke společné vizi 2012

 české:

·      Společenství ve svátostech s křesťany jiných církví (dokument ČBK) 2002

·      Směrnice o smíšených manželstvích (dokument ČBK) 1999

·      Prohlášení o sňatcích členů církví Leuenberského společenství 1999

·      Dohoda mezi církvemi Leuenberského společenství o vzájemném zastupování v diaspoře 2000

Další materiály (většinou dostupné v tomto moodle kurzu):

+vybrané dokumenty jednotlivých církví a ekumenické dohody a dokumenty

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (27.09.2023)
Learning resources - Czech

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=900

heslo: bem

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (27.09.2023)
Course completion requirements - Czech

K úspěšnému zakončení předmětu se vyžaduje aktivní účast v seminářích, vypracování písemné práce na zadané téma a složení zkoušky (formou testu a následné ústní zkoušky).

Last update: Maturová Klára, Mgr. (06.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html