Theological Course 1 - RTN107
Title: Teologický kurz 1
Guaranteed by: Institute of oecumenical studies (27-IES)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/40, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Class: obligatory
WS schedule   
Annotation - Czech
Studijní pobytové soustředění na začátku každého roku má za cíl uvést do studia a metodologie oborů v daném
úseku studia (tj. TK I. především do oborů, které teologii uvádí do širšího kontextu příbuzných společenskovědních
oborů, TK II. především do biblických oborů a TK III. do systematicko-teologických a praktických oborů) a v
seminářích se naučit samostatně pracovat s odbornými texty.
Na výuce se podílejí vyučující jednotlivých předmětů a také další pozvaní hosté.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.12.2021)
Literature - Czech

Literatura relevantní k oborům na kursech vyučovaných - každoročně se určuje aktuálně. Vztahuje se k jednotlivým oborům daného roku. Další literaturu doporučují aktuálně pozvaní vyučující.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.12.2021)