SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Theological Thought - RTN102
Title: Úvod do teologického myšlení
Guaranteed by: Ecumenical Institute (27-EI)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C(+Ex) [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Class: obligatory
Annotation - Czech
Studenti budou seznámeni nejprve se základními obdobími, v nichž se formovalo západní i východní křesťanské
teologické myšlení a se základními postavami, které k této formaci výrazným způsobem přispěly. Odtud pak
budou odvozeny základními přístupy k teologii v katolické, protestantské/evangelikální a pravoslavné tradici.
Hlavní pozornost bude následně věnována těmto tématům: sebe-pochopení teologie jako duchovní cesty a jako
vědy, vztahu mezi Božím zjevením a Božím tajemstvím, autority, které prostředkují Boží zjevení, jako jsou Písmo,
tradice, církev, ale i rozum a svědomí člověka, úloze dějinného a kulturního kontextu, a nakonec vztahu mezi
teologickým poznáním, liturgií, mystikou a sociálně orientovanou náboženskou praxí.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.12.2021)
Literature - Czech

NOBLE, I., Po Božích stopách : teologie jako interpretace náboženské zkušenosti. Brno: CDK, 2019. 328 s., ISBN 9788073254810.

ŠTEFAN, J., Karl Barth a ti druzí: Pět evangelických teologů 20. století: Barth - Brunner -Tillich - Althaus - Inwand. CDK, Brno, 2005, 372 s., ISBN 978-80-7325-080-5.

WARE, K., Cestou Orthodoxie. Síť, Praha, 1996, 172 s., ISBN 80-901571-6-5.

WARE, K., Orthodox Theology in the Twenty-First Century,. Geneva: WCC, 2012, 52 s. ISBN 978-2-8254-1571-9.

NOBLE, I., BAUEROVÁ K., NOBLE T., PARUSHEV P., Mnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na Západě. Brno: CDK, 2015, s. 295, ISBN 978-80-7325-403-2.

RAHNER, K., Základy křesťanské víry, Svitavy: Trinitas, 2002, 635 s., ISBN 80-860-3638-3.

SCHOOF, T.M., Aggiornamento na prahu třetího tisíciletí? Vývoj moderní katolické teologie. Vyšehrad, Praha 2004, 404 s., ISBN 9788070216682.

Last update: Maturová Klára, Mgr. (23.12.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html