SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to the Missiology - RT418
Title: Úvod do misiologie
Guaranteed by: Ecumenical Institute (27-EI)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Timothy Noble, Ph.D.
Class: elective
Incompatibility : RET6039
Annotation -
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (10.06.2020)
The content of the course ist the analysis, both formal and thematic, of the liturgical expressions of Christian faith during the history, and its critical and systematic reflection aimed at equipping students for their own liturgical creativity in various circumstances and traditions.
Literature - Czech
Last update: doc. Timothy Noble, Ph.D. (07.02.2022)

Bibliografie (ve knihovnách UK)

Anderson, Gerald H. et al. (eds.), Witness to World Christianity: the International Association for Mission Studies, 1972-2012. New Haven, CT: Overseas Ministries Study Center, 2012.

Bevans, Stephen B. Models of Contextual Theology. Revised and expanded edition. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002.

Bevans, Stephen B. An Introduction to Theology in Global Perspective. New York: Orbis Books, 2009.

Bosch, David. Witness to the World: the Christian mission in theological perspective. Atlanta: John Knox, 1980.

Bosch,  David J. Dynamika kresťanskej misie: dejiny a budúcnosť misijných modelov. Praha: Středoevropské centrum misijních studií, 2010.

Castro, Emilio. Sent free: mission and unity in the perspective of the kingdom. Geneva: World Council of Churches, 1985.

Costa, Ruy. One faith, Many Cultures: Inculturation, Indigenization, and Contextualization. Maryknoll: Orbis Books, 1988.

Černý, Pavel. Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: aktivity Světové rady církví. Brno: L. Marek, 2006.

Dolista, Josef. Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.

Foust, Thomas (ed.). A Scandalous Prophet: The Way of Mission after Newbigin. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2002.

Gittins, Anthony J. Living Mission Interculturally: faith, culture, and the renewal of praxis. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, 2015.

Hadjadj, Fabrice. Jak dnes mluvit o Bohu?: evangelizační anti-pomůcka. Brno: CDK, 2016.

Hunsberger, George and Craig Van Gelder (eds.). The Church between Gospel and Culture: The Emerging Mission in North America. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1996.

Ivanov, Sergej A. Byzantské misie, aneb, Je možné udělat z "barbara" křesťana? Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012.

Karotemprel, Sebastian (ed.). Nasledovanie Krista v misiách: príručka misiologie. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2000.

Kraemer, Hendrik. The Christian Message in a non-Christian World. London: Harper & Brothers, 1938.

Kirk, Andrew and Kevin J. Vanhoozer (eds.). To Stake a Claim: Mission and the Western Crisis of Knowledge. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999.

Knitter, Paul. Jesus and the Other Names: Christian Mission and Global Responsibility. Maryknoll, NY: Orbis, 1996.

Martinek, Michael. Křesťané v zemi Indiánů: kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky. Středokluky: Zdeněk Susa, 2007.

Neill, Stephen. A History of Christian Missions. Harmondsworth: Penguin, 1964.

Newbigin, Lesslie. The Gospel in a Pluralist Society. Geneva: WCC Publications, 1989.

Noble, Tim. Mission from the perspective of the other: drawing together on holy ground. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2018.

Oleksa, Michael. Orthodox Alaska: a Theology of Mission. Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1992.

Oleksa, Michael (ed.). Alaskan Missionary Spirituality. Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2010.

Opatrný, Aleš. Evangelizace a víra. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019.

Papathanasiou, Athanasios. Future, the Background of History: Essays on Church Mission in an Age of Globalization. Montréal: Alexander Press, 2005.

Pospíšil, C.V. (překlad a úvod). Křesťanství a ostatní náboženství: dokument Mezinárodní teologické komise z roku 1996. Praha: Krystal OP; Řím: Křesťanská akademie, 1999.

Potřebujeme misiologie?: pokud ano, proč je nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme? Sborník příspěvků z první konference Středoevropského centra misijních studii. Praha: Středoevropské centrum misijních studii, 2007.

Pružinský, Štefan a Marián Nadzam. Teologické východiská pravoslávnej cirkevnej misie 1. Košice: Rektorát Univerzity P.J. Šafárika, 1994.

Reifler, Hans Ulrich. Kresťanská misia na prelome tisícročí: úvod do misiologie. Levice: Sdruženie Ježiš pre každého, 1998.

Rommen, Edward. Into All the World: An Orthodox Theology of Mission. Yonkers, NY: St Vladimir´s Seminary Press, 2017.

Senior, Donald a Carroll Stuhlmueller. Biblické základy misie. Levice: Ježiš pre každého, 2002.

Verkuyl, Johannes. Contemporary Missiology: An Introduction. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1978.

Weaver, Dorothy Jean. Matthew's Missionary Discourse: a Literary Critical Analysis. Sheffield: JSOT Press, 1990.

Yates, Timothy. Christian Mission in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Yong, Amos. The Missiological Spirit: Christian Mission Theology for the Third Millennium Global Context. Eugene, OR: Cascade, 2014.

Zavadil, Pavel (ed.). Čeští jezuité objevují Nový svět: dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741). Praha: Argo, 2015.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (10.06.2020)

Dobrá pasivní znalost angličtiny, aktivní účast.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html