SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Christian Spirituality - RT402
Title: Křesťanské spirituality
Guaranteed by: Institute of oecumenical studies (27-IES)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
Annotation - Czech
Předmět Křesťanské spirituality se věnuje základním tématům z oblasti spirituality jednotlivých křesťanských tradic. Předmět se skládá z přednášek a následných tematických seminářů.
Přednášky se soustředí jak na uvedení do oboru Spirituální teologie, tak i na vybraná témata, osobnosti a faktory duchovního života křesťanského Východu i Západu. Témata jsou představena na základě systematicko-teologického uvažování. K základním tématům kurzu patří: uvedení do spirituální teologie, dále sondy do dějin konkrétních forem spirituality (např. základy mnišské a asketické spirituality), představení rysů duchovnosti jednotlivých křesťanských tradic (spiritualita tradice křesťanského Východu, spiritualita protestantská, spiritualita barokního katolicismu či spiritualita evangelikální). V rámci přednášek jsou rovněž představena témata týkající se duchovního přístupu ve vztahu k významným či mezním životním situacím (manželská spiritualita, křesťanské přístupy k utrpení, nemoci a smrti).
Semináře navazují tematicky na přednášky. Studenti se v nich seznamují se základními texty různých podob a forem křesťanských spiritualit, včetně praktických ukázek spirituální praxe a návštěv sakrálních prostorů.
K účasti na výuce jsou v některých případech přizváni hosté – odborníci na daný typ spirituality.

K zakončení předmětu je nutná docházka, seminární práce a ústní zkouška.
Last update: Kočandrle Bauer Kateřina, Mgr., Th.D. (16.02.2021)
Literature - Czech

Altricher, M: Spirituální teologie, Refugium: Olomouc, 2017.

Altrichter, M.: Krátké dějiny křesťanské spirituality, Refugium: Olomouc, 2013.

Evdkomiv, P.: Epochy duchovního života, Refugium: Olomouc, 2002.

ŠPidlík,T.: Spiritualita křesťanského východu a další svazky této řady (Modlitba, Mnišství, Ruská idea), Refugium.

McGrath A.: Křesťanská spiritualita, Volvox Globator 2001.

Sheldrake P.: Spiritualita a historie, Brno: CDK 2003.

Bianchi. E.: Klíčové pojmy křesťanské spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2009.

Ventura, V.: Spiritualita křesťanského mnišství, Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově 2010.

Staniloae, D.: Orthodox Spirituality: A Practical Guide for the Faithful and a DefinitiveManual for the Scholar, South Canaan, PA: St. Tikhon’s Seminary Press, 2002.

Clément, O.: On Human Being: A Spiritual Anthropology, New City, London, 2000.

Komenský, J. A.: Praxis pietatis čili jak se cvičit v pravé zbožnosti, Ladislav KOPECKÝ (ed.) Praha: Kalich, 1992, 235 s. ISBN 80-7072-988-0Last update: Kočandrle Bauer Kateřina, Mgr., Th.D. (16.02.2021)
Learning resources - Czech

Moodle kurzy:

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=630

Protestantská spiritualita: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=563

Klíč k zápisu: Sofia

Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (07.10.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html