SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Systematic Theology in an Ecumenical Perspective 3 - RT3043
Title: Systematická teologie v ekumenické perspektivě 3
Guaranteed by: Ecumenical Institute (27-EI)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
Class: obligatory
Co-requisite : RT3041, RT3042
Pre-requisite : RT210
Annotation - Czech
V návaznosti na Systematickou teologii v ekumenické perspektivě I a II. se jedná o seminář, který slouží k
hlubšímu seznámení se specifickými tématy ze systematické teologie, které nebyly součástí základního kurzu (viz
např. teologie osvobození, ekologická teologie, vztah teologie a umění, vztah systematické teologie a liturgie či
vztah teologie k jiným náboženstvím a politice). Témata jsou vybrána tak, aby se vztahovala k aktuálním otázkám
doby.
Kurz je založen především na samostatné práci s teologickými texty a schopnosti je interpretovat a rovněž o nich
diskutovat ve skupině.
Předpokládá se průběžná příprava na seminář, dále vypracování referátů na základě vybraných textů (2-4 strany)
a závěrečné kolokvium.
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
Literature - Czech

PAPANIKOLAOU, Aristotle. The mystical as political: democracy and non-radical Orthodoxy. Notre Dame: University of Notre Dame Press, c2012.

GELDHOF, Joris, ed. Mediating mysteries, understanding liturgies: on bridging the gap between liturgy and systematic theology. Leuven: Peeters, 2015.

THEOKRITOFF, E., Living in God´s Creation. Creswood: St Vladimirs Seminary Press, 2005.

SEGUNDO, Juan Luis. The Liberation of theology. Dublin: Gill and Macmillan, 1977.

GEBARA, Ivone a Maria Clara BINGEMER. Mary: mother of God, mother of the poor. Tunbridge Wells: Burns & Oates, c1987.

ISHERWOOD, Lisa a David HARRIS. Radical Otherness: Sociological and Theological Approaches / Lisa Isherwood and David Harris. Bristol, CT: Acumen, [2013].

TANNER, Kathryn. Theories of culture: a new agenda for theology. Minneapolis: Fortress, c1997.

KATTAN, Assaad Elias a Fadi A. GEORGI, ed. Thinking modernity: towards a reconfiguration of the relationship between orthodox theology and modern culture. Balamand: St. John of Damascus Institute of Theology, 2010.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
Course completion requirements - Czech

Předpokladem k získání zápočtu je průběžná příprava na seminář, vypracování referátů na základě vybraných textů (2-4 strany) a závěrečné kolokvium.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html