SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Systematic Theology in an Ecumenical Perspective 2 - RT3042
Title: Systematická teologie v ekumenické perspektivě 2
Guaranteed by: Ecumenical Institute (27-EI)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
Class: obligatory
Pre-requisite : RT210
Is co-requisite for: RT3043
Annotation - Czech
Jedná se o kurs systematické teologie, navazující na kurs úvodní, ve kterém se postupuje podle klasických
tematických okruhů. Po úvodním kurzu přijdou na řadu témata z christologie, teologické antropologie, teologie
svátostí, mariologie, eschatologie a učení o hříchu a milosti.
Absolvování kurzu by mělo přinést přehled základních témat křesťanské teologie, jejich zpracování v historické
perspektivě, od novozákonní a patristické doby po teologii 20. století.
Každé z témat je otevřeno upozorněním na kontext, v němž různé interpretace Písma a tradice k dané otázce
přistupovaly. Snahou je poskytnout základní seznámení s pohledem hlavních křesťanských tradic a umožnit
orientaci v dalším studiu jednotlivých teologických témat.
Při výkladu se vychází vedle biblické teologie z dokumentů ekumenických koncilů, dějin teologie a zkušenosti
křesťanských obcí. Cílem oboru je vztáhnout zkušenost modlitby, liturgie, církve, svátostí a její reflexi k dějinám
teologie a ke křesťanské nauce, která v dějinách vznikala.
Základem je krátký referát na zvolenou knihu z doporučené literatury, dále zkouška z přednesené látky a povinné
literatury zastupující díla ze všech tří křesťanských tradic.
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
Literature - Czech

PETERS, Ted. God - the world's future: systematic theology for a new era. 2nd ed. Minneapolis: Fortress, c2000.

F. S. FIORENZA a J. P. GALVIN, Systematická teologie I-III, Praha-Brno, 1996-2000.

W. KASPER, Uvedení do víry. Svitavy/Řím, 2003.

V. LOSSKY, Dogmatická teologie. Praha, 1986.

J. S. ROMANIDES, An Outline of Orthodox patristic dogmatics, Rollinsford, 2004.

D. STANILOAE, The Experience of God I-II, Holy Cross, Brookline, 1994-2005.

R. WILLIAMS, On Christian theology, Oxford: Blackwell, 2000.

Y.CONGAR, Za církev sloužící a chudou, Praha 1995.

E. SCHILLEBEECKX, Lidé jako Boží příběh Brno, 2008.

BALTHASAR, Hans Urs von. A Theological Anthropology. Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2010.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
Course completion requirements - Czech

Předpokladem k získání zkoušky je krátký referát na zvolenou knihu z doporučené literatury, ústní zkouška z přednesené látky a povinné literatury ze systematické teologie.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html