SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Systematic Theology in an Ecumenical Perspective 1 - RT3041
Title: Systematická teologie v ekumenické perspektivě 1
Guaranteed by: Ecumenical Institute (27-EI)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
Class: obligatory
Pre-requisite : RT210
Is co-requisite for: RT3043
Annotation - Czech
Jedná se o základní kurs systematické teologie, ve kterém se postupuje podle klasických tematických okruhů:
úvod (rozdělení a metody systematické teologie), Trojiční Bůh, Bůh Otec - Stvořitel a stvoření, Bůh Syn – Vykupitel
Ježíš Kristus.
Každé z témat je otevřeno upozorněním na kontext, v němž různé interpretace Písma a tradice k dané otázce
přistupovaly. Při výkladu se vychází vedle biblické teologie z dokumentů ekumenických koncilů, dějin teologie a
zkušenosti křesťanských obcí. Cílem oboru je vztáhnout zkušenost modlitby, liturgie, církve, svátostí a její reflexi k
dějinám teologie a ke křesťanské nauce, která v dějinách vznikala.
Získání zápočtu je podmíněno úspěšným absolvováním přednášek a četbou daných textů na seminář. Dále
odevzdáním písemného referátu (4-6 str.) dle zadání vyučujícího (o vybrané knize nebo tématu).
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
Literature - Czech

WEBSTER, John Bainbridge, Kathryn TANNER a Iain R. TORRANCE, ed. The Oxford handbook of systematic theology. Reprinted. Oxford: Oxford University Press, 2010.

S. JONES S., a P. LAKELAND (eds.): Constructive Theology: A Contemporary Approach to Classical Themes. Fortress, Minneapolis, 2005.

FIORENZA, F.S. a J.P. GALVIN, Systematická teologie I-III. Praha-Brno, 1996-2000..

STANILOAE, D.: The Experience of God II. Holy Cross, Brookline, 2005.

LOSSKY, V.: Dogmatická teologie. Metropolitní rada pravoslavné církve, Praha, 1986.

PANNENBERG, W.: An introduction to systematic theology. Edinburgh: T. & T. Clark, c1991.

PÖHLMANN, H. G.: Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002.

POKORNÝ, P.: Vznik christologie. Praha, Kalich 1988.

PAPANIKOLAOU, A.: Being with God: Trinity, apophaticism, and divine-human communion. Notre Dame: University of Notre Dame, 2008.

ZIZIOULAS, J.: Zizioulas, Being as Communion, Crestwood, NY: St Vladimirs Seminary Press, 1997.

MOLTMANN, J.: Bůh ve stvoření, Brno: CDK, 1999.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
Course completion requirements - Czech

Získání zápočtu je podmíněno úspěšným absolvováním přednášek a četbou daných textů na seminář. Dále odevzdáním písemného referátu (4-6 str.) dle zadání vyučujícího (o vybrané knize nebo tématu).

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html