Biblical Seminar - RT301
Title: Biblický seminář
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: Předmět má kurz na výukovém portálu moodle.
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=881
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. Martin Prudký, Dr.
Class: obligatory
Pre-requisite : RT109
WS schedule   
Annotation - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)
V rámci bc. studijního programu Teologie křesťanských tradic je účelem »biblického semináře« stručně uvést do problematiky výkladu Písma (Starého zákona) a jeho interpretace v křesťanské tradici, procvičit některé konkrétní postupy při výkladu biblického oddílu a orientačně uvést do otázek biblické teologie. Látkou semináře je v úvodní části exegetická a interpretační analýza konkrétního textu, který se týká některého z významných témat biblické teologie (např. Ex 20; Ex 34 aj.). V druhé polovině semináře jsou probírány základní otázky biblické teologie (předmět, metoda, přístupy), specificky pak teologie Starého zákona v kontextu křesťanských teologických tradic. Výukovou dotací jsou tři bloky (Strašice + ZS + LS), tj. 3× 180 minut kontaktní výuky (seminář) + samostatné studium. Předpokládá se, že mezi bloky je časová prodleva nejméně jeden měsíc (zadává se četba literatury a úkoly ke zpracování; smyslem kurzu je procvičování látky spíše formou „dílny“ než přednášek).
Literature - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

BARTON, John. The Cambridge Companion to Biblical Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 978-0-521-48144-9.
BAUKS, Michaela. Theologie des Alten Testaments: Religionsgeschichtliche und bibelhermeneutische Perspektiven (UTB Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft 4973). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. ISBN 978-3-825249731.
HAYES, John Haralson (General Editor). Dictionary of Biblical Interpretation. Nashville: Abingdon Press, 1999. 2 vols. ISBN 0-687-05531-8.
OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky. Cesty k pochopení textu (Studium 7), 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2016. 264 s. ISBN 978-80-7429524-9.
OEMING, Manfred (Hrsg.). Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen (Beiträge zum Verstehen der Bibel 39). Münster: LIT Verlag, 2019. 438 s. ISBN 978-3-643-14392-1.
PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem". In Teologická reflexe, 2003, 9, 2. s. 117-159. ISSN 1211-1872.
SCHMID, Konrad. The Old Testament: A Literary History. Minneapolis: Fortress Press, 2012. 321 s. ISBN 9780800697754.
SLÁMA, Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny. Praha: Vyšehrad, 2013. 391 s. ISBN 978-80-7429-353-5.

Learning resources - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Předmět má svůj kurz na portálu moodle: Biblický seminář (RT301), TKT [23/24]
https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=881

Klíč ke vstupu do kurzu je sdělován při první hodině výuky.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Předmět je ukončen zápočtem.

Požadavky zápočtu kurzu: zpracování a odevzdání všech vypracovaných úkolů ze tří bloků semináře (vložit stručné texty zpracovaných odpovědí na portálu moodle).

Termín: nejpozději s koncem období výuky letního semestru (začátek června).