SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theological Seminar 4 - RT216
Title: Tematický teologický seminář 4
Guaranteed by: Institute of oecumenical studies (27-IES)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/12, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RT116
Guarantor: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
Ing. Pavel Hradilek
prof. Ivana Noble, Ph.D.
Annotation - Czech
Studentům jsou v každém ročníku nabídnuty nejméně dva volitelné semináře s teologickými tématy, která jsou pro obor klíčová. Jsou doplněním nebo rozšířením přednášek a seminářů z povinné části. Jeden seminář v ZS a druhý v LS.
Tematické teologické semináře mají za cíl na vybraných tématech podniknout sondy do jednotlivých teologických oborů a jejich způsobu práce. Na výuce se podílejí vyučující jednotlivých oborů, případně hosté z domácích nebo zahraničních odborných pracovišť (tj. především teologické fakulty).
Příklady témat:
II. Vatikánský koncil – 50 let od jeho zahájení;
Milost v historické a systematickoteologické perspektivě;
Čtení, překlad a výklad posvátných textů v křesťanství, židovství a islámu;
Erós a religio;
Konverze;
Mystika v různých náboženstvích,
Christologie v teologii osvobození
Eklesiologie v ekumenických dokumentech
Pojetí úřadu v hlavních křesťanských tradicích
Ekumenická misiologie
Podmínkou k získání zápočtu je aktivní účast na semináři a vypracování referátu dle zadání vyučujícího (5-8 stran).
Last update: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (31.10.2019)
Literature - Czech

Literatura a pomůcky vždy aktuálně ke zvolenému tématu.

Last update: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (31.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html