SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Liturgical Theology - RT211
Title: Úvod do liturgické teologie
Guaranteed by: Institute of oecumenical studies (27-IES)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Tabita Landová, Ph.D.
Class: obligatory
Is pre-requisite for: RT305
Annotation - Czech
Kurs tematizuje antropologické a teologické aspekty liturgického života církví. Součástí kurzu je rovněž
kontextuální seznámení se základními historickými formami křesťanského bohoslužebného slavení v jejich
ekumenické šíři s důrazem na západní katolickou bohoslužebnou tradici a tradici reformační.
Kurz přispívá k rozvoji schopnosti kriticky reflektovat svébytnou povahu liturgického myšlení, vztah mezi
bohoslužebným slavením, vírou a církví a historicko-teologickou podmíněnost jednotlivých bohoslužebných tradic.
Způsob výuky kombinuje přednášku a práci s bohoslužebnými prameny a texty.
Struktura kursu:
1. Člověk a svět
2. Rituální jednání
3. Symbol a symbolické jednání
4. Liturgie a čas
5. Křesťanská iniciace
6. Liturgie a ministeria
7. Liturgie a prostor
8. Liturgie a inkulturace
9. Liturgická modlitba

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
Literature - Czech

ADAM A. Liturgický rok. Praha: Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-69-1

ADAM A. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2008 (vyd. 2.). ISBN 978-80-7021-968-3

BERGER R. Liturgický slovník, Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978-80-7021-965-2

BOUŠE B. Z. Malá katolická liturgika. Tradice, kritika, budoucnost. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-709-X

BRADSHAW P. (ed.). The New Westminster Dictionary of Liturgy and Worship, Louisville - London 2002. ISBN 0-664-22655-8

FILIPI P. Pozvání k oslavě. Evangelická liturgika. Praha: Kalich, 2011. ISBN 978-80-7017-149-3

KUNETKA F. Eucharistie v křesťanské antice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0920-8

KUNETKA, F. Liturgika. Úvod do liturgie svátostí, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 80-7192-455-5

SCHMIDT-LAUBER, H., MEYER-BLANCK, M., BIERITZ, K. (eds.). Handbuch der Liturgik, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. ISBN 3-525-57210-7

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html