SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Christian Doctrines - RT210
Title: Dějiny dogmatu
Guaranteed by: Institute of oecumenical studies (27-IES)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Martin Wernisch, Dr.
Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
Class: obligatory
Is pre-requisite for: RT3042, RT3041, RT3043, RT209, RT304
Annotation - Czech
Úvodový kurs, poskytující definici dílčí disciplíny dějin dogmatu a představující její látku od počátků po současnost,
se zřetelem ke všem hlavním větvím křesťanství.
Cílem je
a) seznámit se základními fakty dějin křesťanského dogmatu
b) kriticky orientovat v problematice pojímání dogmatu a vztahu mezi konfesijním a ekumenickým rozměrem
křesťanství
c) poskytnout logickou osu k organisaci rozsáhlejšího samostatného studia církevních dějin.
Hlavní probíraná témata:
1. Pojem dogmatu.
2. Formování biblického kánonu a jeho vztah k vyznáním víry církve; starokřesťanská symbola.
3. Ekumenické koncily; trojiční zápasy a učení; christologické otázky; spor o ikony.
4. Středověké koncily; vývoj pojímání svátostí od času prvotní církve po husitství.
5. Příčiny reformace; učení o hříchu, milosti a ospravedlnění, s předpoklady v konfliktu augustinismu s
pelagianismem.
6. Vnitroreformační roztržka o chápání sv. Večeře Páně; vyznavačské spisy protestantismu.
7. Dogmatický vývoj římského katolicismu od tridentského po II. vatikánský koncil.
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
Literature - Czech

LOHSE B. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, 248 s. ISBN 80-86498-04-2

MOLNÁR A. Pohyb teologického myšlení. Praha: Kalich, 1982, 440 s. Skriptum KEBF.

HARNACK A. Dějiny dogmatu. Praha: Kalich, 1974, VIII+372+XIV s. Skriptum KEBF.

LANE T. Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 1996, 288 s. ISBN 80-85495-47-X

BERKHOF L. Dějiny dogmatu. Praha: Návrat domů, 2003, 238 s. ISBN 80-7255-077-2

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html