SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
New Testament - RT202
Title: Nový zákon
Guaranteed by: Institute of oecumenical studies (27-IES)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
doc. Mgr. Jan Roskovec, Ph.D.
Class: obligatory
Pre-requisite : RT109
Annotation - Czech
Student se seznámí s prostředím vzniku Nového zákona (politicko-společenské a hospodářské poměry; základní skupiny židovské společnosti; filosofické a teologické proudy). Dále bude probrána problematika formace textu Nového zákona a jeho kánonu. Poté se přejde na otázku formace evangelií (předpoklady vzniku evangelií; evangelium jako literární druh; synoptické teorie) a otázky spojené s jejich autorstvím, adresáty, datací, strukturou, teologií a obsahem. Dále bude probírána pavlovská a deuteropavlovská literatura, stejně jako zbylé listy apoštolů a kniha Zjevení. Průběžně budou provedeny ukázky výkladu jednotlivých knih. Kurs bude doplněn pojednáním o novozákonních apokryfech.
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v Novém zákoně a jeho prostředí tak, aby byl sám schopen přiměřeně Nový zákon interpretovat a aplikovat.
Last update: Jandejsek Petr, Mgr., M.A., Th.D. (31.10.2019)
Literature - Czech

Nový zákon s výkladovými poznámkami. Praha: Kalich 1990.

DOUGLAS, J.D. (ed.): Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů 1996.

STRUPPE, U., KIRCHSCHLÄGER, W.: Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákona. Praha: Vyšehrad 2000.

TICHÝ, L.: Úvod do Nového zákona. Svitavy: Trinitas 2003.

THEISSEN, G.: Úvod do Nového zákona. Jihlava: Mlýn 2008.

POKORNÝ, P.: Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha: Vyšehrad 1993.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html