SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Old Testament - RT201
Title: Starý zákon
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Petr Sláma, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Rückl, Ph.D.
Pre-requisite : RT109
Annotation - Czech
Předmět věnovaný literárním, historickým a teologickým aspektům Starého zákona. Předpokládá základní znalost
narativu a struktury Starého zákona. Soustředí se na mnohohlas biblických důrazů představených v jednotlivých
biblických knihách nebo skupinách knih, věnuje pozornost jejich dobovému kontextu, jejich formám a jejich
teologickým důrazům. Cílem předmětu je naučit absolventy odborně vyslechnout tyto teologické důrazy, vnímat
jejich vzájemný rozhovor a na jeho základě být schopen teologického úsudku v soudobém společenském a
teologickém diskurzu.
Osnovu kurzu tvoří tyto tématické celky:
– Struktura studia Starého zákona na univerzitě
– Pentateuch, jeho vznik a jeho důrazy
– Přední proroci jako projev deuteronomistické teologie
– Zadní proroci jako příklad literárního růstu
– Mudrosloví a apokalyptika

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
Literature - Czech

Angelika BERLEJUNG, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha   2017.

Filip ČAPEK, Archeologie, dějiny a utváření identity Starověkého Izraele, Praha   2018.

Karel A. DEURLOO, Exodus a exil: Malá biblická teologie, Benešov 2007.

Christoph DOHMEN a Günter STEMBERGER, Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Praha  2007.

Israel FINKELSTEIN a Neil Asher SILBERMAN, Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Praha   2007.

Adam MACKERLE, Než budete číst Bibli podruhé: Vybraná témata o Bibli, České Budějovice  2014.

Manfred OEMING, Úvod do biblické hermeneutiky: Cesty k pochopení textu, Praha   2001.

Rolf RENDTORFF, Hebrejská Bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha  2000.

Thomas RÖMER, Skrytý Bůh: Sex, krutost a násilí ve Starém zákoně, Jihlava   2006.

Erich ZENGER, První zákon: Židovská Bible a křesťanství, Kostelní Vydří   1999.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
Requirements to the exam - Czech

Aktivní účast na hodinách. Vypracování seminární práce na zadané či zvolené a schválené téma (rozsah 5-10 stran). Zkouška pokrývající praktickou znalost Starého zákona, dobové pozadí SZ (v rozsahu Finkelesteinova "Objevování Bible") a literaturu a teologii Starého zákona (v rozsahu Oemingova "Úvodu do biblické hermeneutiky" a Rendtorffovy "Hebrejské Bible a dějin"). 

Last update: Sláma Petr, doc., Ph.D. (26.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html