SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Biblical Studies - RT109
Title: Úvod do studia bible
Guaranteed by: Institute of oecumenical studies (27-IES)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Class: obligatory
Is pre-requisite for: RT202, RT301, RT201
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (10.06.2020)
Předmět slouží jako prerekvizita a praktická průprava pro navazující předměty Starý zákon, Nový zákon a pro
předmět Biblický seminář, vyučovaný ve 3. ročníku.
Student získá následující znalosti a dovednosti:
o informace o problematice datování a vzniku jednotlivých biblických spisů
o základní informace o literárních žánrech biblických spisů a o způsobu práce s nimi
o informace o otázce autorství jednotlivých biblických knih
o základní orientace v obsahu a tématech jednotlivých biblických knih, jejich vzájemných souvislostech
o základní informace o literární závislosti jednotlivých biblických spisů, problematice jejich vzniku
o základní informace o problematice kánonu biblických knih a mimobiblické literatuře
o základní informace o dobovém pozadí vzniku jednotlivých biblických knih, kulturním, sociálním a
ekonomickém prostředí
Způsob výuky kombinuje přednášku a seminární cvičení.
Kontrola studia je prováděna průběžně testy po jednotlivých logických biblických celcích. Studenti se na výuku
připravují také samostudiem – četbou biblických spisů.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (10.06.2020)

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih. Praha: Česká biblická společnost 1985. (tzv. Ekumenický překlad) a další překlady do národních jazyků.

HELLER, Jan: Přehled Starého zákona. Praha: Kalich 1998 (2. opravené vydání).

RENDTORFF, Rolf: Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury. Praha: Kalich 1996.

RYŠKOVÁ, Mireia: Doba Ježíše Nazaretského. Praha: Karolinum 2008.

POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich: Úvod do Nového zákona: Příběh literatury a teologie. Praha: Vyšehrad 2013.

BÁRTOVÁ, Darina: Praktická znalost Nového zákona. Interní materiál TKT. Praha: 2019.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (10.06.2020)

Absolvování všech testů ověřujících znalosti

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html