SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophical Foundations of the contemporary Theology - RT105
Title: Filozofické základy současné teologie
Guaranteed by: Institute of oecumenical studies (27-IES)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Class: obligatory
Annotation - Czech
Předpokládá se, že posluchači již mají základní přehled o epistemologii, antropologii a filosofii náboženství. Kurs
má posluchače uvést do základních otázek moderní filosofie a to zejména s ohledem na její vliv na současnou
teologickou diskusi. Proto se zohledňuje zejména německá klasická filosofie (Kant, Hegel) a fenomenologicky a
hermeneuticky zaměřené proudy filosofie 20. stol. Nedílnou součástí kursu je seminární četba některého
klasického filosofického textu, zde např. Kantových Základů metafysiky mravů.

Po dobu nařízené distanční výuky přednáška probíhá přes aplikaci Zoom:

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/94107743244?pwd=QVNIU3pQY1pwOCs2WDJPWnlsRFNBQT09

Meeting ID: 941 0774 3244
Passcode: 693593


Struktura předmětu:

1) Kant, seminář: dobrá vůle
2) Hegel , sem.: jednání z povinnosti
3) Nietzsche, sem.: maxima a zákon
4) Filosofie 20. stol., sem.: metafysika mravů
5) Husserl, sem.: imperativ
6) Heidegger, sem.: kategorický imperativ
7) Gadamer, sem.: druhá formulace kategorického imperativu
8) Ricoeur, sem.: zákonodárství rozumných bytostí
Last update: Kranát Jan, Mgr., Ph.D. (15.02.2021)
Literature - Czech

KANT, Immanuel, Základy metafyziky mravů. Vydání 3., opr. Praha: OIKOYMENH, 2014. ISBN 978-80-7298-501-2.

GRONDIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-43-7.

PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek] [online]. Čtvrté, upravené vydání. Praha: Herrmann, 1997

FIGAL, Günter. Úvod do Heideggera. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1553-2.

RICŒUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997. Filozofia do vrecka. ISBN 80-7115-101-7.

HUŠEK, Vít. Symbol ve filosofii Paula Ricoeura. Svitavy: Trinitas, 2004. Studium. ISBN 80-86036-89-8.

KRANÁT, Jan. Filosofie na přelomu tisíciletí: stručný pohled na léta devadesátá a hlavní proudy dneška. In: Teologická reflexe. 2005, 1, 5-22. ISSN 1211-1872.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html