SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
World Religions 3 - RS321
Title: Religionistika 3
Guaranteed by: Evangelikální teologický seminář (27-ETS)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: ThLic. David Beňa
prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. Pavel Hošek, Ph.D. (29.10.2019)
V tomto kursu se studenti seznámí se základními možnosti teologické interpretace náboženství, od biblických východisek přes jednotlivé dějinné podoby teologické tematizace náboženství až po současnou diskusi.
Literature - Czech
Last update: prof. Pavel Hošek, Ph.D. (29.10.2019)

Hošek P., Na cestě k dialogu

Boublík V., teologie mimokřesťanských náboženství

Červenková D., katolický pohled na náboženskou pluralitu

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Pavel Hošek, Ph.D. (29.10.2019)

účast na přednáškách, kolokvium na konci semestru

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html