World Religions 2 - RS221
Title: Religionistika 2
Guaranteed by: Evangelikální teologický seminář (27-ETS)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: ThLic. David Beňa
prof. Pavel Hošek, Ph.D.
WS schedule   
Annotation - Czech
Last update: prof. Pavel Hošek, Ph.D. (29.10.2019)
V tomto kursu se studenti seznamují se základními vědeckými postupy religionistiky, s možnostmi religionistické interpretace kulturních dějin a s religionistickou analýzou současné nábožensko-dějinné situace.
Literature - Czech
Last update: prof. Pavel Hošek, Ph.D. (29.10.2019)

Štampach I., Náboženství v dialogu

Štampach I., Přehled religionistiky

Skalický K., Po stopách neznámého Boha

Skalický K., V zápase s posvátnem

Heller J., Mrázek M., Nástin religionistiky

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Pavel Hošek, Ph.D. (29.10.2019)

účast na přednáškách, kolokvium na konci semestru