Religious Studies - RPKN135
Title: RP-Religionistika
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/4, MC [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
doc. Mgr. Pavol Bargár, Ph.D.
Class: obligatory
Interchangeability : RPK135
Schedule   
Annotation - Czech
Kurs studentům představí čtyři hlavní světová náboženství (s výjimkou křesťanství) – judaismus, islám, hinduismus
a buddhismus. Pozornost bude soustředěna především na dějiny, učení a současnost těchto náboženských tradic.
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (27.01.2023)
Literature - Czech

HOŠEK, P. Religionistika I: Světová náboženství. Skripta.
ŠTAMPACH, I. Přehled religionistiky. Praha: Portál, 2008, 237 s. ISBN : 978-80-7367-384-0.
KÜNG, H. Po stopách světových náboženství. Brno: CDK, 2006, 306 s. ISBN : 80-7325-059-4.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.08.2023)
Teaching methods - Czech

Konzultace s vyučujícím dle potřeby, konzultace referátu

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (27.01.2023)
Requirements to the exam - Czech

pravidelná aktivní účast

pravidelná příprava na hodiny - čtení příslušné literatury

vypracování písemní práce

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (27.01.2023)
Learning resources -

Moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=695 

Klíč k zápisu: pavol

Last update: Maturová Klára, Mgr. (28.12.2022)
Course completion requirements - Czech

Předpokladem absolvování kursu je

·       pravidelná aktivní účast

·       pravidelná příprava na hodiny – čtení příslušné literatury

·       ústní prezentace na zvolené téma

·       vypracování zadaných úkolů

·       ústní zkouška

Last update: Maturová Klára, Mgr. (28.12.2022)