SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Studies I - RPK135
Title: RP-Religionistika 1
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/0, MC [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Pavol Bargár, Ph.D.
Interchangeability : RP135
Is interchangeable with: RP135, RPN135, RPKN135
Annotation - Czech
Kurs studentům představí čtyři hlavní světové náboženství (s výjimkou křesťanství) – judaismus, islám, hinduismus a buddhismus. Pozornost bude soustředěna především na dějiny, učení a současnost těchto náboženských tradic.
Last update: Bargár Pavol, doc. Mgr., Ph.D. (03.11.2021)
Literature - Czech

Základní literatura

Skripta „Religionistika I: Světová náboženství“ (prof. Pavel Hošek)

Ivan O. Štampach, Přehled religionistiky (Praha: Portál, 2008)

Hans Küng, Po stopách světových náboženství (Brno: CDK, 2006)

 

Doplňující literatura česky

Heller, Jan – Mrázek, Milan, Nástin religionistiky, Praha 22004 [1988]

Horyna, Břetislav – Pavlincová, Helena, Dějiny religionistiky. Antologie, Olomouc 2001

Horyna, Břetislav, Úvod do religionistiky, Praha 1994

Pals, Daniel L., Osm teorií náboženství, Praha 2015 [2006]

Pertold, Otakar, Základy všeobecné vědy náboženské, Kladno 1920

Štampach, O. Ivan, Náboženství v dialogu. Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie, Praha 1998

Waardenburg, Jacques, Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky, Brno 1997 [1986]

 

Další literatura 

Elliott, Scott S., Reinventing Religious Studies. Key Writings in the History of a Discipline, Durham 2013

Horyna, Břetislav, Kritik der religionswissenschaftlichen Vernunft. Plädoyer für eine empirisch fundierte Theorie und Methodologie, Stuttgart 2011

Kippenberg, Hans G. – Stuckrad, Kocku von, Einführung in die Religionswissenschaft. Gegenstände und Begriffe, München 2003

McCutcheon, Russell T., The Discipline of Religion. Structure, Meaning, Rhetoric, London 2003

Mensching, Gustav, Vergleichende Religionswissenschaft, Heidelberg 1949

Stark, Rodney, Discovering God. The Origins of Great Religions and the Evolution of Belief, New York 2007

Sutherland, Stewart R. – Clarke, Peter, The World's Religions. The Study of Religion, Traditional and New Religion, London 1988

Tworuschka, Udo, Heilige Wege. die Reise zu Gott in den Religionen, Frankfurt am Main 2002

Tworuschka, Udo, Religionswissenschaft. Wegbereiter und Klassiker, Köln et al. 2011 

Ward, Keith, Religion and Revelation. A Theology of Revelation in the World's Religions, New York 1994

Zinzer, Hartmut, Grundfragen der Religionswissenschaft, Paderborn et al. 2010

 

Tento seznam uvádí pouze přehledovou literaturu, která tím, že do religionistiky uvádí, může zároveň podnítit k výběru konkrétního tématu seminární práce. Podrobné studium této literatury však není předpokladem řádného absolvování kursu.

Last update: Bargár Pavol, doc. Mgr., Ph.D. (03.11.2021)
Learning resources - Czech

Moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=695

Klíč k zápisu: pavol

Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (03.10.2022)
Course completion requirements - Czech

Předpokladem absolvování kursu je klasifikovaná seminární práce zvoleného tématu i rozsahu.

Last update: Bargár Pavol, doc. Mgr., Ph.D. (05.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html