SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Old Testament Studies - RPK132
Title: SZP-Úvod do Starého zákona
Guaranteed by: Department of Old Testament Studies (27-SZ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C [HS]
summer s.:8/0, MC [HS]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Tento kurz je určen studentům Sociální a pastorační práce v komb. formě studia.
Additional information: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=978
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Interchangeability : RP132
Is interchangeable with: RP132
Annotation - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)
Tento kurz je povinným předmětem bakalářského studijního programu Sociální a pastorační práce v kombinované formě studia.
Studentům jiných studijních programů je otevřen jako předmět volitelný (s výjimkou programu Evangelická teologie).
Látkou dvousemestrového kurzu je věcná znalost biblických látek (Starý zákon včetně deuterokanonických knih), základní vědomosti o bibli, jejích podobách a základní dovednosti odborného čtení, užití a výkladu Bible.
Při konzultacích (jednou měsíčně) jsou studenti uvedeni do příslušné látky (lekce) a dostávají zadání pro příští samostudium (včetně několika drobných úkolů).
Úkoly se vyplňují na portálu moodle, kde jsou k dispozici také veškeré veškeré studijní materiály.
Předpokládá se průběžná samostatná četba biblických textů (v překladu do národního jazyka) a studium doporučené literatury.
Literature - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih, Česká biblická společnost: Praha 1985. (nebo jiný překlad, event. též v rodném jazyce).
Jan Heller, Přehled Starého zákona, Institut ekumenických studií: Praha 1998.
Rolf Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Vyšehrad: Praha 1996.
Thomas Römer aj., Úvod do Starého zákona, Jihlava: Mlýn 2020.
Angelika Berlejung, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2017.
Filip Čapek, Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Praha: Vyšehrad 2018.
Enrico Galbiati – Filippo Serafini, Historický atlas Bible, Praha: Vyšehrad 2021.
John Barton, Historie Bible, Praha: Kalich 2022.
Databáze biblických textů (SW či aplikace), např. http://www.davar3.net/

Learning resources - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Na výukovém portálu je pro tuto přednášku zřízen kurz: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=978

KLíč k zápisu: Adam132

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

U každé lekce jsou zadávány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny body.

Každý semestr je uzavřen zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je zpracování úkolů všech lekcí.

Zápočet za letní semestr je klasifikován podle získaných bodů (za letní semestr).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html