SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Christianity and other religions - RL039
Title: RPV2-Křesťanství a jiná náboženství
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Class: elective
Annotation - Czech
V tomto kurzu se studenti seznámí s klíčovými dějinnými podobami vztahu křesťanství k jiným náboženským
tradicím od starozákonních a novozákonních výpovědí přes období církevních otců a středověké teologické diskuzi
po období reformace a novověku. Jednotlivá paradigmata a jednotlivé modely teologické tematizace náboženské
plurality z hlediska křesťanské víry budou hodnoceny a analyzovány z hlediska jejich přesvědčivých a také
problematických aspektů, to vše ve vztahu ke konkrétním podobám mezináboženských vztahů a koexistence
stoupenců jednotlivých náboženských tradic.
Hlavními okruhy, kterými se kurz zabývá, jsou:
1) Vztah k jiným náboženstvím a pohanství v rámci Starého zákona.
2) Křesťanství v prostředí antiky.
3) Církevní otcové o výlučnosti křesťanství a hledání vztahu k okolí.
4) Od starověku ke středověku - křesťanství v setkávání s jinými kulturami.
5) Období reformace jako období hledání vlastního propria i možností dialogu.
6) Od novověku k postmoderně - od výlučnosti k hledání dialogu.
7) Možnosti dialogu a teorie dialogu v rámci oboru religionistiky.
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (10.08.2020)
Literature - Czech

FRY H. (ed), Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, Vyšehrad, Praha, 2003.

KÜNG H., Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, Praha, 1997.

KÜNG H., Křesťanství a islám, Vyšehrad, Praha, 1998.

KÜNG H., Křesťanství a buddhismus, Vyšehrad, Praha, 1998.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html