Philosophy Seminar - 20th Century - RL025
Title: Seminář filosofie - 20. století
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RETN7021
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Class: elective
SS schedule   
Annotation -
Second-block philosophy seminar: Work with philosophical source texts or discussion of a particular theme, having regard for both tradition and contemporary discussion. Emphasis is laid on independent and creative work with the issues involved. Evaluation: seminar presentations and a more in-depth written seminar work.
Last update: MORAVEC (09.07.2015)
Literature - Czech
V semináři budou čteny a vykládány klíčové texty k tomuto významné-mu duchovnímu obratu evropské moderny: vybrané oddíly Hegelových Přednášek o filosofii náboženství (1821–1831), Feuerbachovy Podstaty křesťanství (1841) a Marxových raných textů, v nichž se zdánlivě okrajově, o to však významněji vyjadřuje k otázce kritiky náboženství a idealistické filosofie (Úvod Ke kritice Hegelovy filosofie práva, Ekonomicko-filosofické rukopisy, popř. K židovské otázce (1843–1844).
Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (08.02.2024)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=658

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (03.10.2022)
Course completion requirements - Czech

Získání zápočtu předpokládá domácí přípravu pasáží čtených v semináři, účast na interpretaci textů v rámci zasedání semináře a zpracování eseje na zvolené téma.

Esej: Domácí práce v rozsahu asi deseti stran věnovaná některému úseku Halbwachsova textu, resp. další literatury. Práce by měla mít výstižný název, v úvodu je třeba vyložit zvolené téma a metodu, jíž zkoumání postupuje, vlastní stať by měla být rozdělena na podkapitoly s příhodnými názvy, závěr přináší shrnutí výsledků a vlastní stanovisko, nesmí chybět seznam pramenů a literatury.

Last update: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (03.10.2022)