Religious History of the Czech Lands - RL023 (Utraquism of the Jagiellonian Age)
Title: CDP-Náboženské dějiny Českých zemí
Guaranteed by: Department of Church History (27-CD)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Martin Wernisch, Dr.
doc. Ota Halama, Th.D.
Class: obligatory
WS schedule   
Annotation - Czech
Cílem kursu je prohloubení obecných znalostí české historie v perspektivě vývoje náboženství v Českých zemích a
křesťanského chápání dějin obecně. Chce tedy napomoci k uchopení vývojové dynamiky dějin křesťanství i
dalších relevantních náboženských komunit v Českých zemích jakožto celku, avšak nemíní se při tom spokojit s
povrchním přehledem látky od počátků po novou a nejnovější dobu. Komparativní odkazy, sloužící k prokreslení
celkového obrazu tuzemských náboženských dějin, proto opírá o hlubší sondáže, jež se mohou zaměřovat na
rozdílné fasety těchto dějin (s důrazem jednou např. na historii náboženských oganisací, jindy na dějinné typy
zbožnosti apod.), a také se mohou blíže soustřeďovat na jednotlivé epochy (kterékoli, přednostně však na období
christianisace Českých zemí, přelomovou dobu české reformace a na novější procesy, vedoucí k aktuálnímu stavu
náboženství v České republice).
Příklady témat:
Procesy christianisace a dechristianisace v českých dějinách
Husitská reformace v historické zkušenosti a proměnách českého národního vědomí
Jednota bratrská a její místo v dějinách české duchovní kultury
Reformace a protireformace jako svár realit a jejich interpretací
Od české zemské církve k církvím a náboženským společenstvím v ČR (dějinný proces pluralisace)
Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
Literature - Czech

FILIPI P. aj. (ed.) Český ekumenismus (Theologické kořeny a současná tvář církví). Praha: Ekumenická rada církví, 1976, 240 s.

HREJSA, Ferdinand: Česká reformace. Praha: Jos. R. Vilímek, 1914, 106+IV s.

WERNISCH, M.: Husitství. Brno: L. Marek, 2003, 144 s. ISBN 80-86263-40-1.

ŘÍČAN, R. - MOLNÁR, A.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha, Kalich 1957, 520 s.

OPOČENSKÝ, H.: Protireformace v Čechách. Praha, F. Topič 1921 (2. vyd.), 88 s.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)