SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ecumenical Ecclesiology - RL018
Title: Ekumenická eklesiologie
Guaranteed by: Ecumenical Institute (27-EI)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2021 to 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět Ekumenická eklesiologie (RL018) seznámí studenty se základními tématy nauky o církvi a srůznými přístupy k církvi z pohledu křesťanských tradic. Pozornost je věnována také otázce jednoty církve, tj. vybraným ekumenickým otázkám. Cílem předmětu je orientace v různých pojetích církve a v ekumenickém hnutí. Absolventi by měli být schopni se v tomto procesu orientovat a aktivně do něj vstoupit.

Předmět tvoří celek s předmětem Seminář - Ekumenická eklesiologie (RL035).

Sylabus:
1. Církev - úvod
2. Různá pojetí církve
3. Typologie církevních struktur
4. Ekumenismus - pojem a definice
5. Jednota a rozdělení církve, ekumenická motivace
6. Dějiny ekumenismu
7. Modlitba a duchovní ekumenismus
8. Křest
9. Večeře Páně / eucharistie
10. Duchovenská / ordinovaná služba
11. Smíšená manželství
12. Modely jednoty a cíl ekumenického hnutí

Další úkoly (v rámci předmětu Seminář - Ekumenická eklesiologie, RL035):
13. Různá pojetí církve II.
14. Církev: Na cestě ke společné vizi
Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (29.03.2022)
Literature - Czech

Povinná litertura:

-Pavel Filipi, Církev a církve, Brno: CDK, 2000.

Dále výběr 1-2 titulů z následujících knih:

-Pavel Filipi, Hostina chudých, Praha: Kalich, 1991.

-Pavel Filipi, Po ekumenickém chodníku, Praha: ČCE, 2008.

-Veli-Matti Kärkkäinen, An introduction to ecclesiology : ecumenical, historical & global perspectives. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2002.

-Walter Kasper, Duchovní ekumenismus: Praktické podněty k jeho uskutečňování, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

-Peter Neuner, Ekumenická teologie. Praha: Vyšehrad, 2001.

-Peter Neuner - Paul Zulehner, Přijď království tvé: Praktické učení o církvi. Praha: Vyšehrad, 2015.

-Josef Smolík, Kristus a jeho lid: Praktická eklesiologie. Praha: OIKOYMENH, 1997.

Další materiály (většinou dostupné v moodle kurzu):

+vybrané dokumenty jednotlivých církví a ekumenické dohody a dokumenty

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (29.03.2022)
Learning resources - Czech

Předmět je vyučován prostřednictvím moodle kurzu a konzultacemi s vyučujícím.

klíč k zápisu:

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (27.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Studenti průběžně vypracovávají zadané úkoly, referují o zadaných tématech a složí závěrečnou zkoušku.

Last update: Vaňáč Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. (28.03.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html