SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Modern and postmodern theology - RL015
Title: EIP-Moderní a postmoderní teologie
Guaranteed by: Ecumenical Institute (27-EI)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Zdenko Širka, Th.D.
Class: obligatory
Annotation - Czech
V LS 2022/23 bude tento předmět vyučován seminárným zpôsobem: budeme spolu číst texty. Téma bude: Tradice a její proměny.

Cílem předmětu je vést studenty k hlubšímu studiu konkrétního tématu teologie a sledovat jeho vývoj od modernity
k postmodernitě v různých křesťanských teologických tradicích. Mezi tématy se nachází trinitární teologie,
pneumatologie, christologie, antropologie, spasení i osvobození. Studenti se naučí číst teologické texty jak
diachronně, tak jak se vyvíjejí v čase, tak synchronně. Studenti si zdokonalí schopnost kontextuálního čtení textu.
Každý rok bude vybráno konkrétní teologické téma. Bude se hlouběji studovat, počínaje klíčovými texty z doby
moderny, zejména autory devatenáctého a začátku a poloviny dvacátého století z protestantského, římsko-
katolického, evangelikálního a pravoslavného prostředí. Poté budou také studováni novější autoři ze stejných
denominací, aby se zjistilo, jak se vývoj shoduje a liší přes konfesijní hranice.
Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (06.02.2023)
Literature - Czech

ŠTEFAN, J. Karl Barth a ti druzí: pět evangelických theologů 20. století: Barth, Brunner, Tillich, Althaus, Iwand. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2005, 507 s. ISBN 80-7325-080-2.

KUSCHEL, Karl-Josef. Teologie  20. století: Antologie. Praha: Vyšehrad, 1995.

MACEK, Petr. Novější angloamerická teologie. Praha: Kalich, 2008.

FLOROVSKIJ, G. Cesty ruské teologie. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2015, 679 s. ISBN 978-80-7412-165-4.

SCHOOF, Ted. Aggiornamento na prahu 3. tisícletí? Vývoj moderní katolické teologie. Praha: Vyšehrad, 2004.

Gibellini, Rosino. Teologické směry 20. století. 1. české vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. 644 s. Studium; sv. 6. ISBN 978-80-7195-177-3.

HADJADJ, F. Když je všechno na cestě ke zkáze: úvahy o konci a cíli kultury a modernity. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 171 s. ISBN 978-80-7325-474-2.

NOBLE, I. Po Božích stopách: teologie jako interpretace náboženské zkušenosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004, 327 s. ISBN 80-7325-053-5.


IMFELD, Z., HAMPSON, P. a MILBANK, A. (eds.). Theology and Literature after Postmodernity. London: Bloomsbury, 2015, 286 s. ISBN 9780567251145
ISRAEL, J. Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man, 1670-1752 [online]. Oxford: Oxford University Press, 2006, 983 s. ISBN 978-0-19-954152-2.
MACQUARRIE, J. Twentieth-Century Theological Thought. 5. revised edition. London: SCM, 2009, 498 s. ISBN 978-0334028284
RIEGER, J. (ed.). Opting for the Margins: Postmodernity and Liberation in Christian Theology. Oxford: Oxford University Press, 2003, 208 s. ISBN 019516119X.
TILLEY, T. History, Theology, and Faith: Dissolving the Modern Problematic. Maryknoll: Orbis Books, 2004, 211 s. ISBN 1-57075-568-X.

Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (20.02.2023)
Learning resources - Czech

Kurz v Moodlu: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=948

Klíč k zápisu: teos

Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (16.03.2023)
Entry requirements - Czech

Dobrá znalost angličtiny

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na semináři, průběžná četba uložené literatury, seminární práce o rozsahu 6-8 stran.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (27.07.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html