SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Christian Spirituality - RL014
Title: PTP-Křesťanská spiritualita - vývoj a podoby
Guaranteed by: Ecumenical Institute (27-EI)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
Class: obligatory
Annotation - Czech
Kurs uvádí do problematiky spirituality v kontextu dnešní pluralitní společnosti. Seznamuje se základními pojmy a
nejdůležitějšími dějinnými podobami, školami, představiteli a tématy křesťanského duchovního života. Při výkladu
se vychází vedle základních přehledových publikací i z duchovních textů konkrétních postav, z obrazového materiálu
i konkrétních ukázek duchovní praxe. Cílem kursu není pouze teoretická znalost základních témat, ale rovněž i
schopnost je vztáhnout k vlastní duchovní zkušenosti a zkušenosti církví.
Mezi základní témata kurzu patří:
1. Co je spiritualita/spirituality?
2. Vybraná témata z dějin křesťanské spirituality
3. Mnišský život
4. Mystická teologie
5. Spiritualita Východu
6. Křesťanský asketismus
7. Interpretace duchovních textů a tradic
8. Duchovní praxe
Last update: Maturová Klára, Mgr. (06.05.2020)
Literature - Czech

ALTRICHTER M. Spirituální teologie, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2017.

KOMENSKÝ J. A. Praxis pietatis čili jak se cvičit v pravé zbožnosti.

Ladislav KOPECKÝ (ed.) Praha: Kalich, 1992.

SHELDRAKE P. Spiritualita a historie: úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života. Brno: CDK, 2003.

ŠPIDLÍK T.: Spiritualita křesťanského východu a další svazky této řady (Modlitba, Mnišství, Ruská idea), Refugium.

McGRATH A., Křesťanská spiritualita, Volvox Globator, 2001.

BIANCHI. E.: Klíčové pojmy křesťanské spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. VENTURA V.: Spiritualita křesťanského mnišství, Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově, 2010.

STANILOAE D.: Orthodox Spirituality: A Practical Guide for the Faithful and a DefinitiveManual for the Scholar, South Canaan, P.: St. Tikhon’s Seminary Press, 2002.

CLÉMENT O.: On Humman Being: A Spiritual Anthropology, New City, London, 2000.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
Course completion requirements - Czech

účast na přednáškách, kolokvium na konci semestru

Last update: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html