SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
New Religious Movements - RL012
Title: RP-Sekty a nová náboženství v pluralitní společnosti
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Class: obligatory
Annotation - Czech

Studijní předmět uvádí problematiky nově vznikajících náboženství. Z hlediska religionistiky a sociologie
náboženství ukazuje nová náboženská hnutí (tzv. sekty) v interakci s okolní společností. Je to právě tato interakce,
která rozhodujícím způsobem ovlivňuje způsob vzniku nového náboženství, konflikty, jimiž prochází, i rychlost a
okolnosti procesu, který vede k začlenění tohoto nového mezi etablované, společensky přijímané náboženské
instituce. Znalost zákonitostí a mechanismů této interakce je nezbytná pro předcházení násilné podoby konfliktů,
pro prevenci vzniku jiných nežádoucích jevů a pro účinnou pomoc těm, kdo se cítí být těmito jevy znevýhodněni.
V předmětu je posluchač nejdříve uveden do kontextu náboženského života v pluralitní společnosti. Je definován
pojem „nové náboženské hnutí“, popsán obvyklý model jeho vzniku a proces denominalizace, v jehož průběhu je
nové hnutí začleňováno do okolní společnosti. Exkurs do sociální psychologie pomůže popsat mechanismy
konverze, a tak odmítnout lidové představy o „vymývání mozku“ apod. Pomocí sociální psychologie jsou vysvětleny
mechanismy oddanosti. Posluchači se dále seznamují s teorií charismatizace a s fenomény milenialismu a
náboženského etnocentrismu. Pak už jsou dobře připraveni k tomu, aby porozuměli konfliktům, které provázejí
proces denominalizace, jejich kategorizaci, možným řešením a dalším výstupům.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (06.05.2020)
Literature - Czech
Cowan, D. E., Bromley, D. G. Sekty a nová náboženství. Praha: Grada, 2013, 224 s. ISBN 978-80-274-3163-6.
Vojtíšek, Z. Nová náboženství a násilí. Praha: Karolinum, 2017, 286 s. ISBN 978-80-246-2861-5.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
Course completion requirements - Czech

účast na přednáškách, kolokvium na konci semestru

Last update: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html