SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Hermeneutics - RL004 (metody interpretace odborných textů)
Title: EIP-Hermeneutika
Guaranteed by: Ecumenical Institute (27-EI)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Mgr. Zdenko Širka, Th.D.
Class: obligatory
Is pre-requisite for: RL011
Annotation - Czech
Z důvodu nízké účasti v denní formě studia mají případní zájemci a případné zájemkyně možnost tento předmět absolvovat tento předmět v LS 2023/24 spolu se studenty kombinovaného studia. Viz rozvrh KS.

Cílem tohoto kursu je seznámit studenty se základy hermeneutiky jakožto teorie porozumění, ukázat jak se v
dějinách vyvíjela a naučit studenty interpretovat texty a umělecká díla z různých dob a různých žánrů, ukázat jak je
hermeneutika využívána ve výkladu kultury a sociální situace. Obsahem výuky jsou následující témata:
hermeneutika jako teorie porozumění; biblická a patristická hermeneutika; výklad Písma a obrazu; vztah Písma a
Tradice v různých konfesích; zrod moderní filosofické hermeneutiky; postmoderní kritika; hermeneutika kultury;
hermeneutika sociální situace

Last update: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (08.03.2024)
Literature - Czech

POKORNÝ, P. Hermeneutika jako teorie porozumění. Praha: Vyšehrad, 2005, 512 s., ISBN 9788070217795.

OEMING, M., Úvod do biblické hermeneutiky. Praha: Vyšehrad, 2001, 261 s., ISBN 80-7021-518-6.

BRECK, J., Scripture in Tradition: The Bible and Its Interpretation in the Orthodox Church. Crestwood: SVS, 2001, 238 s., ISBN 978-0881412260.

OUSPENSKY L. A LOSSKY, V., The Meaning of Icons, Crestwood 1999, 224s., ISBN 9780913836996.

CLÉMENT, O., On Human Being: A Spiritual Anthropology. London: New City, 2000, 205 s. ISBN 978-0904287721.

HEIDEGGER, M., Bytí a čas. Praha: Oikoumené, 2018, 488 s. ISBN 978-80-7298-048-3.

GADAMER, H. G., Pravda a metoda I: Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 2020, 416 s. ISBN 978-80-87256-62-6.

RICOEUR, P., Úkol hermeneutiky: eseje o hermeneutice. Praha: Filosofia, 2004 44s., ISBN 9788070071854.

YOUNG, F., Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. Peabody: Baker Academic, 2002, 352 s., ISBN 9780801048166.

Last update: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html