How to Study, Read and Write - RETN9801
Title: NZFP-Metodika studia
Guaranteed by: Department of Philosophy (27-F)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/8, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Roskovec, Ph.D.
SS schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (01.02.2023)
Předmět má za cíl seznámit studenty se základy akademické a publikační práce, kterou mají využít při psaní
seminárních a kvalifikačních prací. Základem je výklad o „humboldtovském“ ideálu univerzity, principech klasické i
moderní hermeneutiky (Scheleiermacher, Gadamer, Ricoeur), zásadách interpretace textu a psaní odborného
článku. Zvláštní pozornost je potom věnována počítačové typografii. Studenti dále získají přehled po základních
pomůckách pro odbornou práci v teologii (slovníky, encyklopedie, elektronické databáze, užitečný software).

Struktura předmětu:
1) Věda a humanitní věda
2) Rozumění textu
3) Výklad textu
4) Odborný článek, seminární práce
5) Počítačová typografie – písmo
6) Počítačová typografie – textové editory
7) Počítačové pomůcky pro teologii
8) Tištěné pomůcky pro teologii
9) Informační zdroje v knihovně
10) Čtení studentských prací
Literature - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

AUGUSTIN. Křesťanská vzdělanost: De doctrina christiana. Praha: Vyšehrad, 2004. Reflexe. ISBN 80-7021-740-5.

GRONDIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha: OIKOYMENH, 1997. Oikúmené. ISBN 80-86005-43-7.

ROSKOVEC, J. Základy počítačové typografie I, dostupné:

ROSKOVEC, Jan. Základy počítačové typografie II, dostupné: