SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
German for Theologians - RETN9521
Title: Němčina pro teology
Guaranteed by: Lecturers of modern languages (27-CJ)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
summer s.:0/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: RET9521
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Petra Bandhauer, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)
Studenti budou rozvíjet porozumění především čtenému textu a dále s ním pracovat; pro jednotlivé lekce jsou
připravovány tři druhy textů: odborný z literatury teologických disciplín, text aktuální (např. z webových stánek
organizace, instituce či periodika) a text biblický - ve více překladech.
Získají znalosti v oboru, naučí se přemýšlet o významu přečteného a mj. díky osvojení si odborného lexika budou
schopni přejít od receptivní fáze jazyka k produktivní: vyjádřit se písemně i ústně k daným tématům, reagovat na
otázky a jinak rozvíjet diskusi.
Z pohledu Evropského jazykového portfolia budou disponovat jazykovými dovednostmi na úrovni B2.

Témata pro zimní semestr: Die Bergpredigt, Reformation heute Thesen neu erklärt, Abrams Berufung und
Verheißung, Der Segen Abrams, Das Apostolische Glaubensbekenntnis; Struppe, Kirchschläger. Einführung in
das Alte und Neue Testament; Das Vaterunser, Vom Pharisäer und Zölner (L 18), Psalm 84, Reformationstag,
Bonhoeffers Ethik; Rendtorff: Ich will meines Bundes gedenken; Gebot der Sabbatfeier, Römerbrief 1,1-17;
Chanukka und Weihnachten: Geschichte und Texte; Kierkegaard. Krankheit zum Tode. Angst.
Témata pro letní semestr: Küng. Was ich glaube. Lebensvertrauen, 20 Thesen zum Christsein; Buber. Zitate;
Luther. Tischreden; Calvin. Römerbrief. Einleitung, Institutio III. 19 Von der christlichen Freiheit; Ostern und
Pfingsten; Leuenberger Konkordie, Ökumenischer Rat der Kirchen.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers. Berlin und Altenburg : Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft, 1990, 306 s. ISBN 3-7461-0000-3.

Die Bibel mit Erklärungen : nach der Übersetzung Martin Luthers. Berlin : Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft, 1990, 793 s. ISBN 3-7461-0069-0.

DUDEN Německý výkladový slovník s českými ekvivalenty. Praha : Mladá fronta, 1993, 808 s. ISBN 80-204-0392-2.

SIEBENSCHEIN H. (Ed.) Deutsch-tschechisches Wörterbuch. Praha : SPN, 1988. I. A - L., 805 s., II. M - Z., 757 s. ISBN 80-04-25978-2.

HELBIG/ BUSCHA. Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig-Berlin-München-Wien-Zürich-NewYork : Langenscheidt Verlag, 1995, 380 s. ISBN 3-324-00379-2.

RUG W., TOMASZEWSKI A. Grammatik mit Sinn und Verstand. 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene. München : Verlag Klett, 1997, 321 s. ISBN 3-12-675335-3.

Elektronická:

Německo-český praktický slovník 6.0. Lingea 2017

On-line zdroje:

Deutsche Bibelgesellschaft,

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Petra Bandhauer, Ph.D. (03.11.2021)

Osobní konzultace, telefonická a elektronická komunikace, zpětná vazba k vypracovaným úkolům (pracovní listy se cvičeními k porozumění textu, lexikální cvičení, vlastní text jako reflexe daného tématu v daném rozsahu aj.).

Distanční výuka: Moodle (heslo Lutherjahr), Zoom.

 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Petra Bandhauer, Ph.D. (05.10.2023)

Kurz v Moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=921

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Prezence na cvičeních (alespoň 8 cv. u denního studia, 3 cv. u kombinovaného studia), splněné písemné úkoly, úspěšný test k zápočtu (min. 70 %), prezentace zvoleného tématu a titulu literatury u zkoušky.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html