SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
World religions - RETN8041
Title: RPV2-Světová náboženství: mezináboženské vztahy
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Annotation - Czech
V tomto kurzu se studenti seznámí s nejdůležitějšími poznatky ohledně minulých a současných podob světových
náboženských tradic, které spolu utvářejí náboženskou situaci současného světa, rozhodující důraz bude kladen
na možnosti a úskalí mezináboženských vztahů, podoby interakce a koexistence mezi stoupenci jednotlivých
světových náboženství tam, kde se setkávají v každodenním životě.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Literature - Czech

Boublík V., Teologie mimokřesťanských náboženství, Karmelitánské nakl., Kostelní vydří, 2000

Hošek P., Na cestě k dialogu, Návrat domů, Praha, 2005

Červenková Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu, karolinum, Praha, 2018

Červenková D., Katolický pohled na náboženskou pluralitu, Karolinum, Praha, 2016

Last update: Maturová Klára, Mgr. (14.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html