SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Religious Studies Seminar 2 - RETN8021
Title: RP-Seminář religionistiky
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Is pre-requisite for: RETN8200
Annotation - Czech

V tomto semináři budou studenti společně číst a komentovat konkrétní zvolený posvátný text (Korán, výbor
chasidských příběhů atd.) a prostřednictvím seminárních diskusí si osvojovat základní interpretační a
hermeneutické dovednosti v práci s pramenným náboženským textem a s využitím relevantních pomůcek a
sekundární literatury.
Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Literature - Czech

Korán, Academia, Praha, 2003

Bhagavadgíta, Odeon, Praha, 1976

BUBER, M., Chasidská vyprávění, Kalich, Praha, 2002

ANTALÍK, D., Jak srovnávat nesrovnatelné. Strategie mezináboženské komparace, Oikumene, Praha, 2005

Last update: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html