Religious Studies Seminar 1 - RETN8011
Title: RP-Proseminář religionistiky
Guaranteed by: Department of Religious Studies (27-R)
Faculty: Protestant Theological Faculty
Actual: from 2022 to 2023
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Is pre-requisite for: RETN8100
WS schedule   SS schedule   
Annotation - Czech
Kurs poskytuje studentovi základní přehled o cestě indických tradic na Západ a o jejich etablování v tomto prostoru. Součástí kursu jsou zúčastněná pozorování, která zprostředkují studentovi přímou zkušenost se současnými podobami žitých indických tradic u nás.
Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (26.09.2022)
Literature - Czech

Literatura ke kursu – nutná:

podle vybraného tématu seminární práce

 

Literatura ke kursu – doporučená:

Hinduismus. Základní texty východních náboženství 1., Argo, Praha 2007.

Upanišady, přeložil Dušan Zbavitel, DharmaGaia, Praha 2004.

Védské hymny, přeložil Oldřich Friš, DharmaGaia, Praha 2000.

Fárek, m., Indické tradice, zvané někdy hinduismus, in: fárek, M. et al., Základy religionistiky: Světová náboženství, nová nábo­žen­ská hnutí a religio­nistika (studijní texty pro pedagogy), Univerzita Pardubice, Pardubice 2008, str. 47-108.

Knipe, D. M., Hinduismus. Experimenty s posvátnem, Prostor, Praha 1997.

Knotková-Čapková, B. (ed.), Základy asijských náboženství, I. díl, Karolinum, Praha 2004.

Küng, H., Stietencron, H. von, Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, Praha 1997.

Vavroušková, S., Hinduismus: tradice a moderní společnost, in: Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost, Orientální ústav AV, Praha 2005.

Werner, K., Náboženství jižní a východní Asie, MU, Brno 1995.

Werner, K., Malá encyklopedie hinduismu, Atlantis, Brno 1995.

Zbavitel, D., Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti, DharmaGaia, Praha 1993.

Zbavitel, D., Otazníky starověké Indie, NLN, Praha 1997.

Zbavitel, D. a kol., Bohové s lotosovýma očima, Vyšehrad, Praha 1997.

Eliade, m., Jóga. Nesmrtelnost a svoboda, Argo, Praha 1999.

Filipský, J., Encyklopedie indické mytologie, Libri, Praha 1998.

Lexikon východní moudrosti, přeložil Vladimír Liščák a kol., Votobia, Olomouc 1996.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (26.09.2022)
Syllabus - Czech

Předběžný rozvrh seminární práce

1.–3. Hinduismus na Západě a v české společnosti 7. – 21. 10.

4.–6. Návštěva knihovny a archivu Společnosti pro studium sekt 
a nových náboženských směrů, samostatná práce, seznámení 
s tištěnými materiály i filmy 4. 11. – 18. 11.

7.–11. Zúčastněná pozorování a rozhovory ve čtyřech z následujících společenství: 
Jóga v denním životě, hnutí Resonance, hnutí Hare Kršna, hnutí Sai Baby,
Oshovo hnutí, hnutí Šrí Činmoje, Sahadža jóga, hnutí Bhagvána a Ammy, 
hnutí Višvanándy; podle potřeby, místo seminářů 25. 11. – 16. 12.

12.–13. Referáty 6. a 13. 1. 2023

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (26.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou úspěšného zakončení kursu je přijetí odevzdané písemné seminární práce. Dříve musejí být teze seminární práce předneseny v semináři. Předpokládá se účast na seminářích i zúčastněných pozorováních.

Last update: Vojtíšek Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D. (26.09.2022)